Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenia Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD miast Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie - 23.11.2015

W dniu 19.11.2015 roku w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD  w Katowicach odbyło się szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych z terenu miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Szkolenie prowadził Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński.

Tematem szkolenia był uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną w dniu 12.11.2015 roku  nowy „Regulamin Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców”.

Prowadzący szkolenie szczegółowo omówił:

  1. Zasady organizacyjne funkcjonowania Komisji Rewizyjnych.
  2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowania ustaleń komisji.
  3. Postępowanie pokontrolne.
  4. Obowiązujące wzory protokołów i sprawozdań jakie obowiązują na podstawie Uchwały nr 8/III 2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 12.listopad 2015 roku.
  5. Poruszono wiele spraw dotyczących przeprowadzenia kontroli przez Ogrodowe Komisje Rewizyjne.

Regulamin oraz wzory protokołów można pobrać tutaj.

W dyskusji poruszono sprawy związane z trudnościami podczas wykonywania czynności kontrolnych w ogrodach przez komisję.

Koordynator ROD z terenu miast Katowice, Mysłowice Siemianowice Śl. Pan Józef Łęczycki zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z Prezesami na najbliższym spotkaniu w ramach szkoleń.

Na zakończenie szkolenia Koordynator ROD zwrócił uwagę Przewodniczącym Komisji Rewizyjnych, aby w trakcie prowadzonych kontroli dokumentów finansowych i sprawozdawczych kończących rok obrachunkowy i sprawozdawczy wnikliwie i rozważnie analizowano przedstawioną dokumentację przez zarządy ogrodów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kontrola przeprowadzona w sposób rozsądny i wnikliwy w znacznym stopniu ograniczy nieprawidłowości, które mogłyby się pojawić.

Józef Łęczycki – Koordynator ROD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio