Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narady członków organów ROD w okręgu podkarpackim - 23.11.2015

W Okręgu Podkarpackim dobiegają końca narady dla członków Zarządów ROD podczas, których realizowano program narady o tematyce:

  • realizacja zadań wynikających z programu PZD
  • wdrażanie Statutu PZD z 02.07.2015r.
  • wdrażanie Regulaminu z 01.10.2015r.
  • inwestycje i remonty w ROD
  • sprawy finansowe

Uczestnicy szeroko dyskutowali nad wniesionymi zmianami w nowym Statucie PZD oraz Regulaminie ROD, które wg nich spełniają ich oczekiwania.

Kolejnym, równie ważnym tematem, omawianym podczas narad były sprawy finansowe w ROD, w tym rozrachunki wewnątrzorganizacyjne, zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Podkreślono konieczność wcześniejszego przygotowania się zarządów ROD do sporządzenia sprawozdań finansowych w ROD za 2015 rok i preliminarzy finansowych na rok 2016.

Kwestiami, które bardzo interesują Zarządy ROD są zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD, a także kryteria udzielania i rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju ROD prowadzonego przez Okręg oraz dotacji z samorządów terytorialnych. W związku z ogromnym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem poszczególnych Zarządów w rozwój Ogrodów należy podkreślić, że nasze ogrody w dużym stopniu korzystają z dotacji z Funduszu Rozwoju, co znacząco wpływa na poprawę ich funkcjonowania i stan zagospodarowania.

Tematem, który dość często występuje na naszych Ogrodach, to sprawy czasowego zajęcia terenu ROD. Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo wyjaśnione.

Uczestnicy zostali zapoznani również z możliwościami pozyskiwania dla ogrodów środków z funduszy europejskich i regionalnych programów operacyjnych. Środki z funduszy europejskich oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska są ogromną szansą dla ROD na poprawę infrastruktury ogrodowej np. na termomodernizację domu działkowca, wymianę sieci energetycznej czy wodnej. Fundusze te dają również możliwość na stworzenie ścieżki edukacyjnej biegnącej przez kompleksy ogrodów. Podkreślone zostało, że pozyskanie środków z w/w funduszy jest niezmiernie trudne

Na koniec przedstawiono zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew i krzewów ozdobnych z działek rodzinnych i terenów ogólnych w ROD. Omówiony został również plan szkoleń dla kandydatów i dla nowych działkowców, oraz dla Instruktorów SSI. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że im więcej osób zostanie  przeszkolonych, tym większa będzie świadomość i odpowiedzialność działkowców.


Jadwiga Brzozowska

Instr. ds. Ogrodnictwa

OP PZD Rzeszów 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio