Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

FUNDUSZE UNIJNE

Szkolenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla ROD z okolic Warszawy - 20.11.2015

18 listopada br. w ośrodku szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyło  się kolejne, ostatnie w tym roku szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE na rozwój ROD. Tym razem na szkoleniu spotkali sie przedstwiciele zarządów ROD z okolic Warszawy. 

Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej, zostało przygotowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i zorganizowane przy współpracy biura Okręgu Mazowieckiego PZD, które reprezentowane było przez wiceprezes OZM PZD Panią Agnieszkę Bąk. Prezentacja przedstawiona została przez pracowników jednostki samorządowej-Panią Agnieszkę Zalewską oraz Panią Małgorzatę Bugalską.

Na wstępie omówione zostały ogólne zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Prowadzące zajęcia przybliżyły działkowcom zakres działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym specyfikę i zasady wdrażania programów unijnych na terenie Mazowsza. Omówiły także kwestię składania i rozpatrywania wniosków oraz udziału w konkursach, a także przekazały informację o zakresie finansowania poszczególnych sektorów działalności firm, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń.

W drugiej części szkolenia uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z zasadami sporządzania projektów, w które najlepiej wpisuje się działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych i które następnie biorą udział w konkursie o przyznanie dotacji. Omówione zostały także szczegóły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym etapy przyznawania wsparcia i warunki jakie należy spełnić, aby je otrzymać. Prowadzące zajęcia wspomniały również o kontrolach i procedurach warunkujących realizację projektu. Poruszony został także temat wysokości możliwych do uzyskania dotacji oraz ich typów.

Działkowcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadając liczne pytania, na które na bieżąco otrzymywali odpowiedzi. Zgłaszane przez działkowców wątpliwości w zakresie dotacji unijnych dla ROD, wyjaśniała także wiceprezes OZM PZD Pani Agnieszka Bąk. Żywa dyskusja w trakcie szkolenia i zainteresowanie dotacjami pokazują, iż nowe możliwości otwierające się przed ogrodami działkowymi są ważne dla działkowców i zarządów ROD.

Wszystkie informacje na temat programów i dotacji unijnych znaleźć można na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu

Maciej Aleksandrowicz

instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio