Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Wiedzy nigdy za dużo, czyli szkolenia członków Zarządu ROD w okręgu toruńsko-włocławskim - 20.11.2015

Uchwalenie przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2 lipca 2015 r. Statutu PZD, a na jego bazie uchwalenie  przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r Regulaminu Rodzinnego  Ogrodu Działkowego jest wykonaniem  postanowień ustawy z 13 grudnia 2013 r oraz ustawy z 7 kwietnia 1989 o stowarzyszeniach.

Uchwalone dokumenty w zasadniczej części uwzględniają wcześniej obowiązujące postanowienia eliminując lub  uzupełniając przepisy zgodnie z wymogami o stowarzyszeniach.

 
Nowy Statut PZD oraz nowy Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego był przedmiotem szkolenia przedstawicieli zarządów ogrodów włocławskiego rejonu PZD przeprowadzonego w dniach 17-18 listopada 2015 r w siedzibie Ośrodka Finansowo Księgowego OZ T-W PZD we Włocławku.
Prowadzący szkolenie, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu - Piotr Gadzikowski  szczegółowo omówił najważniejsze zmiany wprowadzone w omawianych dokumentach, przy czym uwagę skupił na najczęściej występujących przypadkach omijania tych przepisów przez działkowców.
 Prezes P. Gadzikowski przypomniał zarządom o obowiązku zgłaszania właściwym służbom samorządowym stwierdzonych przypadków stałego zamieszkiwania altan oraz altan ponadnormatywnych. Omówione zostały problemy realizacji postanowień o gromadzeniu i opłatach za wywóz śmieci. Zaakcentowane zostały obowiązujące przepisy dotyczące zakazu spalania odpadów na działkach, wycinki drzew na poszczególnych działkach i terenach ogólnych ogrodu itp.
Ważnym jest także przypominanie działkowcom o obowiązku uaktualniania danych adresowych.
W celu udzielenia pomocy nowym lub mniej doświadczonym zarządom ROD OZ T-W PZD w Toruniu przygotował komplet wzorów dokumentów obowiązujących w pracy zarządów i komisji rewizyjnych ogrodów co umożliwi prawidłowe prowadzenie dokumentacji. Dokumenty te zebrano na płytach CD przekazanych ogrodom nieodpłatnie.
 
Musimy pamiętać!
Obowiązkiem każdego członka PZD jest poznanie i stosowanie się do postanowień Statutu PZD, obowiązkiem każdego użytkownika działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, niezależnie od przynależności lub nie do n/związku, jest zastosowanie się do tych  przepisów. Wszelkie świadome odstępstwa czy też lekceważenie winno być napiętnowane a w przypadkach koniecznych karane zgodnie z obowiązującą w ROD procedurą.


Na zakończenie szkolenia  i bogatej dyskusji  prezes OZ poinformował zebranych o decyzji powierzającej włocławskim ogrodom  organizację Okręgowych Dni Działkowca w 2016 roku.
Korzystając z obecności przedstawicieli niemal wszystkich włocławskich ogrodów na spotkanie przybyli przedstawiciele wydziału prewencji Policji we Włocławku. W wyniku dyskusji  obie strony wypracowały  zasady współpracy w tępieniu przestępczości na terenach ogrodów działkowych.
 
Mirosław Piechocki
Okręg toruńsko-włocławski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio