Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Proekologiczne szkolenie dla działkowców w biłgorajskich ogrodach - 19.11.2015

W dniu 14 listopada 2015 r. odbyło się szkolenie dla działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 400-lecia m. Biłgoraja oraz ROD „Kępy” w Biłgoraju, w którym wzięło udział prawie 40 uczestników.

Podczas szkolenia przybliżono przepisy nowego regulaminu ROD[1] ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zagospodarowania materii organicznej, zasad stosowania środków chemicznych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Odpady zielone w ROD

Dużo uwagi poświęcono alternatywnym metodom wykorzystania materii organicznej powstającej na terenie działek ogrodniczych, w oparciu o §42 nowego regulaminu ROD, zgodnie z którym działka musi być wyposażona w kompostownik, a każdy działkowiec ma obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego. Podczas szkolenia podkreślono zalety kompostowania oraz przedstawiono możliwości zastosowania kompostu na działce.

Zakaz spalania w ogrodach

Uczestnikom szkolenia wyjaśniono negatywny wpływ wypalania traw oraz rozpalania ognisk na środowisko i zachowanie życia mikrobiologicznego w glebie. Przypomniano, że większość gmin podjęła uchwały o całkowitym zakazie spalania na ich terenie oraz poinformowano, że taki sam zapis znajduje się w nowo uchwalonym  regulaminie ROD, który nie przewiduje możliwości rozpalania ognisk na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (§68 pkt. 5).

Ogień niszczy życie

W ogrodach działkowych wciąż panuje mit o przewadze spalania resztek roślinnych nad kompostowaniem. Taka teza nie ma uzasadnienia z tego względu, że spalając pozostałości roślin, w popiele można odzyskać tylko niektóre składniki mineralne, niszcząc całkowicie życie mikrobiologiczne oraz cenne związki i połączenia organiczno-mineralne odpowiedzialne za postawanie próchnicy glebowej, która z kolei wpływa na powstawanie struktury gruzełkowatej gleby oraz decyduje o jej żyzności.

Kompost się opłaca

Produkcja własnego nawozu organicznego jest uzasadniona ekonomicznie. Z jednej strony ze względu na pozyskanie całkowicie za darmo jednego z najlepszych nawozów organicznych jakim jest kompost, z drugiej zaś ze względu na ograniczenie produkcji odpadów zielonych, za których wywóz płaci cała społeczność działkowców. Należy przypomnieć, że §68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania wyrzucania do pojemników na śmieci, części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych.

 

AEM[1] Regulamin ROD z dnia 1 października 2015 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio