Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobre wieści dla wrocławskich działkowców. Prezydent Wrocławia przyznał prawo użytkowania PZD do kolejnych 10 ogrodów - 18.11.2015

Działkowcy z Wrocławia mają powody do świętowania. Polski Związek Działkowców uzyskał prawo użytkowania do terenów kolejnych dziesięciu rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni ok. 53 ha. Decyzja ta została podjęta przez Prezydenta Wrocławia w oparciu o art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Uzyskane pozytywne decyzje to jednak efekt wielomiesięcznych wysiłków Okręgowego Zarządu we Wrocławiu. Do tej pory dzięki jego intensywnym pracom PZD nabył prawo użytkowania aż do 34 ogrodów na terenie Wrocławia.

Możliwość przyznania PZD tytułu prawnego do ogrodów niesie art. 76 ustawy o ROD, który dokładnie precyzuje jakie wymagania powinien spełnić ROD. Ogród musi spełniać jedną z poniższych przesłanek:

 • Przeznaczenie terenu ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy;
 • Funkcjonowanie ROD na danym terenie ponad 30 lat;
 • Nabycie prawa własności do terenu ROD przez Skarb Państwa lub gminę w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu;
 • Nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.

Radość wrocławskich działkowców jest zrozumiała, ponieważ posiadanie przez PZD prawa użytkowania do terenów ROD zabezpiecza ich interesy. Dzięki niemu ogrody mogą być należycie chronione w przypadku likwidacji i w przypadkach, kiedy wysuwane są wobec nich roszczenia. Daje to także działkowcom pewność dalszego istnienia ich ROD oraz pozwala im na podejmowanie inwestycji na działkach.

Dużą role w uzyskiwaniu tytułu prawnego do ROD odgrywa okręgowy zarząd, który opracowuje i składa wnioski w tej sprawie do odpowiednich jednostek samorządowych. Tym bardziej działalność OZ we Wrocławiu może być stawiana za wzór, gdyż okręgowi udało się otrzymać już w sumie 34 pozytywne decyzje w stosunku do ROD położonych na terenie miasta Wrocław. Wydania kolejnych władze okręgu oczekują już pod koniec listopada br.

- Zbieram telefoniczne gratulacje. Członkowie Zarządów i działkowcy dzwonią podziękować – tak ostatnie decyzje skomentował Prezes OZ we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski.

Dobre informacje z Wrocławia cieszą wszystkich działkowców zrzeszonych w PZD. Niestety nie we wszystkich okręgach sytuacja wygląda tak dobrze jak we Wrocławiu. Zastanawia pewien zastój, a być może nawet niechęć urzędników do wydawania pozytywnych decyzji dla działkowców. Do tej pory na 1.324 złożonych wniosków w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD w całej Polsce, PZD otrzymał 274 decyzji o nabyciu przez niego prawa użytkowania. Stanowi to niespełna 15% wszystkich ROD, wobec których Związek może się starać o prawo użytkowania.

Polski Związek Działkowców i wszystkie jego organy dokładają największych wysiłków, aby w jak najkrótszym czasie uregulować stan prawny wszystkich ogrodów. Jednak teraz sprawy leżą już w rękach urzędników, od których zaangażowania, chęci i szybkości działania zależy kiedy działkowcy otrzymają pozytywne dla nich decyzje.

Wrocławskie ogrody, wobec których PZD nabył prawo użytkowania w ostatnim czasie:

 1. ROD „Lepsze Jutro”
 2. ROD „Gaje”
 3. ROD „Czerwone Maki”
 4. ROD „Elektron”
 5. ROD „Magnolia”
 6. ROD „Przodownik”
 7. ROD „Lotnik”
 8. ROD „Marzenie”
 9. ROD „Rezeda”
 10.  ROD „Przyjaźń”

Czytaj więcej o regulacji przez PZD stanu prawnego gruntów wrocławskich ROD w:

AD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio