Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wzory dokumentów

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015

Uchwała nr 8/III/2015

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r. postanawia:

§ 1.

Wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

 

                     Sekretarz                                                             Przewodnicząca

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD                             Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

         /-/ Roman Żurkowski                                                         /-/ Maria Fojt            

 

 

Warszawa, dnia 12.11.2015 roku        

 

Załącznik nr 1 do uchwały KKR PZD nr 8/III/2015 z dnia 12.11.2015r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.