Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończenie sezonu w ROD "Zalesie" w Pile - 12.11.2015

Nieoficjalną tradycją ROD ,,Zalesie” stało się wstępne podsumowanie mijającego roku. Listopad to czas na spotkanie z działkowcami i omówienie działalności zarządu ogrodu na rzecz wspólnoty. Tak było, dnia 6.11.2015r. W pięknej świetlicy ogrodowej, ogrzanej ciepłem stylowego kominka, prezes zarządu ROD pan Andrzej Krogulec przywitał uczestników zebrania. Szczególnym gościem był Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego – pan Eligiusz Komarowski. Jak co roku nie zabrakło przedstawiciela Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – starszego strażnika leśnego pana Józefa Górznego. Na spotkanie przybył Komendant Straży Miejskiej w Pile pan Wojciech Nosek (nota bene działkowiec ROD ,,Zalesie”) Władze działkowe reprezentowali – Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile pan Marian Praczyk (działkowiec ROD "Zalesie") wraz z wiceprezes panią Marią Fojt.

Pan Andrzej Krogulec podsumował osiągnięcia ogrodu w mijającym roku. Na pierwszy plan wysunęło się zbudowanie nowego wjazdu do parkingów ogrodowych. Uruchomione dosłownie kilka dni temu rozwiązanie zapewnia bezpieczny wjazd i wyjazd oraz wydatnie zwiększa pole parkingowe przed bramą główną ogrodu. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu gminy Szydłowo. Pozostałe zadania roku 2015 wykonano zgodnie z planem. Prezes przedstawił ogólne zamierzenia na przyszły rok. Najważniejszym (propagandowo) zamierzeniem roku 2016 są przewidziane na sierpień obchody XXXV – lecia ROD ,,Zalesie” Po wystąpieniu pana Krogulca głos zabrał przedstawiciel starostwa. Pan Eligiusz Komarowski podkreślił dotychczasową pozytywną współpracę władz ze wszystkimi ogrodami w powiecie i potwierdził jej kontynuację. Pan prezes OZ PZD Marian Praczyk poinformował zebranych o działalności i problemach związku na terenie całego kraju. Z wypowiedzi wynikło, że ,,Zalesie” to jeden z najbardziej prężnie działających ogrodów w regionie. Pani Maria Fojt przedstawiła problemy związane z wprowadzeniem programów elektronicznych ujednolicanych ekonomikę i finanse ogrodów w całym PZD. Poruszyła też sprawy związane z gromadzeniem i usuwaniem nieczystości z ogrodów (nie tylko ,,Zalesia”). Z kolei pan Józef Górzny omówił sprawy tyczące niszczenia i zaśmiecania lasów państwowych. Podkreślił zalety pozytywnej współpracy z władzami ogrodowymi dotyczącymi drażliwej kwestii nieprawidłowości użytkowania terenów leśnych, nie tylko przez działkowców. Nie sposób szczegółowo nakreślić ogrom spraw nurtujących zainteresowane strony. O bieżących i przyszłorocznych problemach ogrodowych mówili m.in.: pani Kazimiera Trompa – prezes komisji rewizyjnej, pan Alojzy Andrzejewski – członek tejże komisji, pani Elżbieta Skonieczna – skarbnik zarządu, pani Janina Rudzik – członek komisji rewizyjnej, pani Małgorzata Wieczorkiewicz – sekretarz zarządu, pan Józef Bartusik – członek zarządu, pan Ryszard Steinke – gospodarz ogrodu i wielu innych uczestników spotkania. Zakończenie uwieńczono wspólną fotografią.

Zenon Artowicz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio