Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Sekcja Ogrodnicza Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku rozpoczęła zajęcia w nowym roku akademickim - 12.11.2015

Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku powstał przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 1985 jako konkretna odpowiedź na potrzeby kieleckiego środowiska osób starszych, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową, ale nie przestali interesować się otaczającym ich światem i w jesieni życia pragną realizować marzenia i pragnienia odkrywając nowe dziedziny wiedzy. 

Polski Związek Działkowców
Z roku na rok Uniwersytet III Wieku rozwijał swoją działalność nawiązując współpracę z innymi kieleckimi uczelniami wyższymi, czyniąc starania o utworzenie Stowarszyszenia jako formy organizacyjnej Uniwersytetu, a w 2008 roku Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku uzyskując status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Polski Związek Działkowców
Z roku na rok powiększano również ofertę edukacyjną, dbając jednocześnie o jej różnorodność - od wykładów naukowych rozpoczynając na praktycznych zajęciach kończąc. Obecnie swoje zainteresowania i umiejętności z zakresu m. in. filozofii, historii filmu, literatury pięknej, teatru, historii Polski i historii powszechnej, nauki języków obcych, ogrodnictwa, śpiewu i tańca starsi ludzie realizują w 44 grupach. 

Polski Związek Działkowców
W roku akademickim 2015/2016 Sekcja ogrodnicza istniejąca przy Świętokrzyskim Uniwersytecie III Wieku rozpoczęła już trzynasty rok zajęć. Spotkania sekcji odbywają się co dwa tygodnie po 1,5 godziny. Od zeszłego roku Sekcja ogrodnicza nawiązała ściślejszą współpracę z Polskim Związkiem Działkowców Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach. Studenci korzystają z sali konferencyjnej biura OZ, pozycji wydawniczych warszawskiego Wydawnictwa "działkowiec" oraz księgozbioru bibliotecznego biura Okręgu Świętokrzyskiego. O dużym zainteresowaniu problematyką ogrodniczą wśród studentów świadczy niespotykana do tej pory ilość uczestników – ponad 40 osób. 

Polski Związek Działkowców
Uczestnicy zajęć to przeważnie działkowcy, którzy posiadają duży zasób wiedzy ogrodniczej, którą chętnie dzielą się z innymi osobami, podnosząc tym samym swoje kształcenie na coraz wyższy poziom, poszerzają wciąż wiedzę z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin uprawowych i ozdobnych, nabywają nowe umiejętności w atmosferze radości, zadowolenia i prawdziwej dumy z efektów podejmowanych działań na własnych działkach, ogródkach przydomowych, tarasach i balkonach. 

Polski Związek Działkowców
Tematyka Sekcji ogrodniczej jest zawsze dostosowana do terminów i zakresu prac agrotechnicznych na działce. Opiekun grupy Pan Edward Galus w sposób szczególny dba o to, aby jego studenci mieli najbardziej aktualne wiadomości o nowościach ogrodniczych, a sami zainteresowani niejednokrotnie z własnej inicjatywy wymieniają się materiałem roślinnym wyhodowanym w swoich małych ogródkach. 

Polski Związek Działkowców
Studenci Sekcji ogrodniczej Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku korzystając z zajęć dydaktycznych nie tylko zaspokajają swoje potrzeby edukacyjne, ale poprawiają jakość własnego życia poprzez społeczną integrację i jak nikt inny mają świadomość dobroczynnego wpływu ogrodowej terapii (hortiterapii) na stan emocji, umysłu i ogólnego zdrowia człowieka, bo wiedzą, że kontakt z naturą uspokaja i w niezwykły sposób pobudza wszystkie zmysły do aktywności... bo dla świętokrzyskich studentów Uniwersytetu III Wieku "jesień życia to wiosna życia".

 
Edward Galus
Anna Grudzień
OZ Świętokrzyski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio