Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przedstawicielami OZ Toruńsko - Włocławskiego i OZ w Bydgoszczy - 12.11.2015

W dniu 09  listopada 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego w towarzystwie Pana Rafała Pietrucienia - Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz  Pani Barbary Jesionowskiej - Zastępcy Dyrektora Wydziału Programowania Europejskiego z przedstawicielami OZ Toruńsko – Włocławskiego PZD oraz OZ Bydgoskiego PZD.  

Z ramienia OZ PZD Toruńsko – Włocławskiego  w spotkaniu udział wzięli: Prezes OZ PZD Pan Piotr Gadzikowski, oraz członek OZ PZD i zarazem pełnomocnik OZ PZD ds. Pozyskiwania funduszy unijnych Pan Paweł Popielarz.

Okręg Bydgoski reprezentowały następujące osoby: PZD Prezes OZ PZD - Pani Barbara Kokot a także  Wiceprezes OZ PZD - Pan Lech Studziński oraz Pan Wacław Benecki - członek OZ PZD.

Spotkanie  miało na celu określenie współpracy i możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na zadania realizowane w rodzinnych ogrodach działkowych i ich rozwój.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego-Pana Piotra Całbeckiego, który nie krył radości i satysfakcji, że Polski Związek Działkowców zainteresowany jest pozyskiwaniem środków z funduszy celowych Unii Europejskiej. Było to pierwsze takie spotkanie, w którym uczestniczyło dwóch prezesów okręgowych PZD z Marszałkiem Województwa. Pan Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił możliwości  współfinansowania potrzeb oraz zadań ogrodów działkowych, a  także zasady i kryteria kwalifikowania wniosków do współfinansowania z funduszy unijnych  w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Pani Barbara Jesionowska  Z-ca Dyrektora Wydziału Programowania Europejskiego przedstawiła kierunki możliwości współpracy OZ PZD z Urzędem Marszałkowskim. Pan Paweł Popielarz pełnomocnik OZ PZD ds. Pozyskiwania funduszy unijnych przedstawił możliwości i kierunki rozwoju ogrodów działkowych, ale co równie istotne koncepcję aktywizacji ludzi starszych, nierzadko wykluczonych ze społeczeństwa. Uczestnicy spotkania z aprobatą wyrazili się co do pomysłu tworzenia ośrodków edukacyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych.

W toku konstruktywnej dyskusji udało się wypracować  wspólne kierunki współpracy, a co najważniejsze okazało się, iż Urząd Marszałkowski w Toruniu jest bardzo przychylny lokalnym działkowcom i otwarty na ich potrzeby. Za priorytetowe działania uznano konieczność przygotowania ogrodów działkowych do aplikowania o fundusze europejskie oraz zwiększenie znaczenia udziału ogrodów w przestrzeni społecznej.

Uznano , iż pierwszym wspólnym działaniem Urzędu Marszałkowskiego i OZ PZD będzie organizacja  szkolenia dla kadr i prezesów ogrodów działkowych pod roboczą nazwą – „Jak skutecznie aplikować o fundusze unijne”. W trakcie spotkania, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze - Pan Marszałek oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego okazali się ludźmi otwartymi  na potrzeby  działkowców  i zadeklarowali daleko idącą pomoc oraz współpracę.  
 
Paweł Popielarz

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.