Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów ROD w powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim - 06.11.2015

W dniu 4 listopada br. odbyła się kolejna narada informacyjno-szkoleniowa tym razem w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. Uczestnikami byli prezesi i członkowie Zarządów ROD i władze samorządowe powiatu i gmin w osobach: p. Bogdan Tomaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Tadeusz Teterus – Starosta powiatu, p. Jacek Klinoszewski – V-ce Starosta, p. Elżbieta Thomas – Przewodnicząca Rady Miasta Gminy Krzyż Wlkp. - członek PZD, p. Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń, radni: p. Zygmunt Czarny – Trzcianka – Prezes ROD Słonecznik, p. Małgorzata Zajda – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miasta Czarnków, p. Tadeusz Mendyk - Rada Miasta Czarnków – członek PZD ROD „Kolejarz”.

Część szkoleniowo – informacyjną podobnie jak na poprzednich spotkaniach przeprowadził p. Grzegorz Kamiński.

W temacie dotyczącym współpracy z Lokalnymi Grupami Działania informacji udzieliła p. E. Rybarczyk – Burmistrz Wielenia, poprzednio Prezes LGD – Dolina Noteci.

Zwróciła uwagę prezesów na organizację wspólnych przedsięwzięć, na które należy złożyć corocznie projekty do końca listopada. Prezesi ROD zadeklarowali odwrotne spotkanie z LGD Dolina Noteci i złożenie nowych lub udział w już zgłoszonych projektach.

Po dyskusji, która przebiegła jak zawsze w przyjaznej atmosferze i pełnego zrozumienia przyjęte zostały następujące ustalenia:

  • w Starostwie Czarnkowsko – Trzcianeckim wydziały d/s środków unijnych i prawnej są do dyspozycji Prezesów ROD - szczególnie w zakresie przygotowania i obsługi prawnej projektów złożonych z ROD.
  • jeśli tylko pojawią się możliwości formalno-prawne (projekt uchwały dla miejscowych samorządów zatwierdzony przez RIO i pełnomocnictwa z KR PZD naszego ogrodowego stowarzyszenia w sprawie dotacji dla ROD) to zostaną przyjęte stosowne uchwały w gminach powiatu. Informacje w/w sprawie otrzymają burmistrzowie i wójtowie na najbliższym konwencie w Starostwie.
  • po rozeznaniu możliwości wsparcia ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. poprzez Spółki Wodne) to Starostwo zapozna zainteresowanych prezesów ROD na spotkaniach realizacyjnych.

Na zakończenie ze względu na kończące się terminy ustawowe w br., prezesi ROD zostali zobowiązani do odwrotnego przygotowania i składania o dofinansowanie projektów programowych do gmin np. na różnego rodzaju uroczystości jak Dzień Dziecka, Seniora, Działkowca, dożynki powiatowo – gminne odbywające się co roku w innej gminie – z udziałem stosownej delegacji, kosze z plonami działkowymi i namioty wystawowe, poznawanie przyrody i lekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, i in.

Celem podstawowym wczorajszego spotkania było przekazanie szczegółowej informacji prezesom ROD dotyczącej możliwości wsparcia finansowego ROD, ze środków unijnych, budżetów samorządowych i innych w możliwości współpracy np. z LGD. Dodatkowym celem było dotarcie z tą informacją do przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, które powinny być naszymi „ambasadorami” w pozyskiwaniu środków finansowych i tworzenie korzystnej atmosfery do działania naszych ROD.

Myślę, że udało nam się te dwa cele osiągnąć i powoli rozruszać procedurę przedsięwzięć programowych i wsparcie planowanych inwestycji w pilskim okręgu naszego Związku.

Marian Praczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio