Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia Zarządów ROD w okręgu wrocławskim - 05.11.2015

Zakończony został szeroki cykl szkoleń zarządów ROD okręgu wrocławskiego. Szkolenia trwały łącznie 13 dni i odbywały się od 22 września do 04 listopada 2015r. Szkolenia zorganizowane zostały nie tylko zgodnie z wnioskami zgłaszanymi na VIII Okręgowym Zjeździe PZD we Wrocławiu w dniu 06 czerwca 2015r., ale również zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy na rok 2015 r.

Celem szkoleń było przypomnienie i omówienie przede wszystkim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, praktyczne jest stosowanie, szczególnie w sprawach dotyczących praw działkowców, ustanawiania prawa do działki jak i postępowania w sprawach wypowiadania takiego prawa.

Na szkoleniach omówiono również szeroko przepisy Statutu PZD uchwalonego na XII Krajowym Zjeździe PZD w dniu 2 lipca 2015r. jak i przypomniano o prowadzeniu prawidłowej działalności statutowo-organizacyjnej przez zarządy ROD, w tym dokumentowania tej działalności. Przypomniano również uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR w sprawach dotyczących działalności zarządów tj. W sprawach członkowskich, inwestycyjnych, finansowych i innych.

W szkoleniach, które trwały łącznie 38 godzin uczestniczyli członkowie funkcyjni 190 zarządów ROD tj. 84,5% wszystkich ROD.

Ogółem w szkoleniach wzięło udział 423 prezesów, wiceprezesów i sekretarzy zarządów ROD. Dla członków 35 zarządów ROD, którzy nie wzięły udziału w szkoleniach zostanie zorganizowane dodatkowe szkolenie jeszcze w 2015r. , o czym zarządy te zostaną poinformowane pisemnie.

Szkolenia zarządów ROD prowadzone były przez Prezesa Okręgowego Zarządu, Radcę Prawnego, Główną Księgową OZ, Głównego Specjalistę i Instruktora ds. Ogrodniczych.

Szkolenia z pewnością przyczynią się do znacznej poprawy działalności zarządów ROD okręgu wrocławskiego. Na podkreślenie zasługuje liczna ożywiona dyskusja we wszystkich przedstawionych tematach.
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr  Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio