Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie nowo wybranych prezesów i sekretarzy ROD w okręgu zielonogórskim - 05.11.2015

W dniu 4 listopada w Zielonej Górze odbyło się szkolenie warsztatowe dla nowo wybranych prezesów i sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Szkolenie prowadzili najbardziej doświadczeni, znający „od podszewki” pracę w zarządzie ROD: Pani Joanna Mikołajczyk (I wiceprezes OZ i prezes ROD „35Lecia - 700 działek); Pan Stanisław Trziszka- Ozgowicz (wiceprezes OZ i prezes ROD Jedynka - 379 działek); Pan Jan Gwóźdź (członek OZ, prezes ROD Przylesie - 420działek); Pani Alina Nocuń- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura OZ: Pani Danuta Czarkowska - główna Księgowa, Pan Rafał Hawryluk - instruktor ds. ogrodniczych. Szkolenie otworzył i przywitał uczestników Prezes OZ PZD – Pan Marian Pasiński.

W trakcie szkolenia mówiono tematy :

  • Podstawa prawna działania – ustawa, statut, regulamin, uchwały zjazdów (oz i krajowych) oraz uchwały OZ i KR
  • Dokumentacja ROD – karta A i B
  • Funkcjonowanie zarządu
  • Zagospodarowanie ogrodu i działek 
  • Walne zebrania
  • Dokumentacja finansowo – księgowa
  • Inwestycje i remonty
  • Dotacje – zasady przyznawania i rozliczania

Według uczestników szkolenia największe problemy w codziennej pracy w zarządzie ROD sprawiają codzienne kontakty z działkowcami oraz dokumentacja finansowo- księgowa i bieżące dokumentowanie pracy zarządu.

Obszerna tematyka oraz wiele zmian jakie wynikają z nowej ustawy o ROD, statutu PZD i niedawno uchwalonego regulaminu ROD sprawił, iż szkolenie pomimo, iż trwało dość długo nie wyczerpało wszystkich założonych tematów. Dla uczestników szkolenia przygotowano materiały poglądowe oraz wzory poszczególnych druków.

W trakcie szkolenia prezesi poszczególnych ROD mieli okazję poznać „swoich kolegów po fachu” oraz wymienić poglądy i doświadczenia na temat pracy w zarządzie ROD.

W szkoleniu udział wzięło 40 przedstawicieli samorządów ogrodowych.

Rafał Hawryluk, OZ w Zielonej Górze

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio