Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Warszawskie ROD uwzględnione w materiałach promujących "Zieloną Warszawę" - 05.11.2015

Do biura OZM PZD wpłynęło pismo wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie wniosku OZM PZD o włączenie potencjału warszawskich ogrodów działkowych do dokumentów aplikacyjnych dotyczących europejskiego konkursu „Zielona Stolica Europy 2018”. W załączonym do pisma filmowym materiale promującym tereny zieleni oraz inicjatywy ekologiczne w Warszawie uwzględniono także ogrody działkowe. 

Mimo, iż wniosek OZM PZD nie spotkał się z oczekiwanym przez działkowców zainteresowaniem władz stolicy, warto podkreślić i docenić fakt, że ogrody działkowe zaczynają być postrzegane jako wartości społeczno-ekologiczne miasta, którymi można się pochwalić, a nie tylko przez pryzmat wartości gruntów, co nierzadko miało i wciąż niestety ma miejsce.

„Bioróżnorodność i tereny zieleni, obok transportu miejskiego i gospodarki ściekowej stanowią filary naszego programu konkursowego oraz są wyeksponowane w poszczególnych rozdziałach formularza zgłoszeniowego. Warszawskie ogrody działkowe zaspokajające potrzeby rekreacyjne i socjalne, nie tylko ich właścicieli, niewątpliwie stanowią cenny element ekosystemu naszego miasta. Ich potencjał został zauważony w filmie promocyjnym, którego kopię załączam. Ponadto, uprzejmie informuję, że nasza aplikacja została przygotowana w oparciu o dane przygotowane przez poszczególne biura Urzędu m.st. Warszawy, merytorycznie odpowiedzialne za każdą z części formularza zgłoszeniowego. Jeżeli nasza propozycja osiągnie sukces to będziemy mogli przygotować wspólnie program wizyt studyjnych dla gości zagranicznych pokazujących walory ogródków działkowych” – pisze wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Należy mieć nadzieję, że jest to dobry znak dla przyszłej współpracy Warszawy z ogrodami działkowymi, która będzie oparta na woli rozwiązywania problemów dla dobra wspólnego, czyli przede wszystkim mieszkańców Warszawy, którymi są też działkowcy.

Załącznik: film „Zielona Warszawa. Zieleń jest w nas”

oma

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.