Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje celowe z budżetu Gminy Bielawa dla ROD - 04.11.2015

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 28 października radni przyjęli uchwałę związaną z określeniem zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. 

Unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD.

 

Inspektor ds. inwestycyjnych w okręgu sudeckim

Piotr Piątek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.