Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działkach w okręgu opolskim - 04.11.2015

Okręg Opolski PZD w Opolu przypomina, że zarządy ROD zobowiązane są do dokonywania corocznego przeglądu działek w ROD w celu zapobieżenia budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na działkach. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw dotyczących powyższego, zarząd ROD zobligowany jest zawiadomić o tym Okręgowy Zarząd PZD w Opolu.

Uchwała nr 3/III/2015 Okręgowego Zarządu PZD w Opolu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zobowiązania zarządów ROD do przeprowadzenia przeglądów działek w ogrodach pod względem zamieszkiwania oraz zgodności zlokalizowanych na nich altan ogrodowych, z zapisami art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r., o rodzinnych ogrodach działkowych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.