Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Wiceprezydenta Słupska z przedstawicielami OZ w Słupsku - 04.11.2015

W dniu 29 października 2015 r. na zaproszenie Pani Wiceprezydent Miasta Słupska Pani Krystyny  Wojewódzkiej - Danileckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, który reprezentowany był przez Pana Prezesa Okręgowego Zarządu PZD Wiesława Boratyńskiego i Panią Longinę Ciesielską członka Prezydium Okręgowego Zarządu. Spotkanie miało na celu wypracowanie współpracy  pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a Urzędem Miasta w celu poszerzenia znaczenia ogrodów działkowych w społeczności  lokalnej, jak również do tworzenia warunków do integracji społecznej i aktywizacji osób starszych.

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców zostali poinformowani w kwestii pozyskiwania funduszy z funduszu na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również o pozyskiwaniu funduszy z tzw. środków budżetu obywatelskiego jak również  funduszy z Unii Europejskiej. Spotkanie odbywało się  w miłej i sympatycznej atmosferze gwarantującej dobrze rozpoczętą współpracę z UM w  Słupsku.
                                                                                                                       

Instruktor ds. ogrodniczych w OZ w Słupsku

Longina Ciesielska

                                                                                                                                          

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.