Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wiceprezydent Zielonej Góry spotkał się z Prezesem OZ w Zielonej Górze - 04.11.2015

W dniu 28.10.2015 r. Wiceprezydent Zielonej Góry Pan Dariusz Lesicki przyjął prezesa OZ PZD Pana Mariana Pasińskiego. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z Budżetem Obywatelskim na rok 2016, do którego trwa w tej chwili nabór wniosków.

Omówiono też możliwości pozyskania przez ogrody działkowe zrzeszone w Polskim Związku Dziłkowców funduszy z budżetu gminy przeznaczonych na działalność stowarzyszeń. Pan Prezydent zachęcił wszystkie ROD położone na terenie miasta do wzięcia udziału zwłaszcza w budżecie obywatelskim, gdyż obszar działań objety tym programem jest znacznie szerszy niż w przypadku współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, gdzie ograniczenia wprowadza Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inspektor ds. ogrodniczych w OZ w Zielonej Górze

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio