Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Problematyka wywozu odpadów z ogrodów w Łodzi - 04.11.2015

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawy śmieciowej, która dotyczy wszystkich działkowców,  informuję, że Okręgowy Zarząd Łódzki PZD bardzo interesuje  się tą tematyką. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łodzi było przedmiotem spotkania, które odbyło się w dniu 29 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD wraz z radcą prawnym, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrektor Wydziału Finansowego i pracownicy tych wydziałów.

Okręgowemu Zarządowi Łódzkiemu PZD przedstawione zostały propozycje zryczałtowanych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca zobowiązał bowiem gminy do ustalenia w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku w gminach zryczałtowanej stawki za wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dotyczy to również terenów zajętych pod rodzinne ogrody działkowe. Urząd Miasta Łodzi swoje propozycje w tym zakresie przestawi na sesji Rady Miasta Łodzi w dniu 18 listopada br. Zaproponowane stawki są zadawalające i mają wynosić rocznie 28,00 zł za odpady selekcjonowane i 56,00 zł za odpady nieselekcjonowane, obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. z terminem płatności do 31 października danego roku kalendarzowego. W razie podjęcia tej uchwały zarządy ROD będą składały nowe Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawidłowe ich wypełnienie będzie między innymi tematem szkoleń przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2016 r. przy udziale pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

Jednocześnie Okręgowy Zarząd Łódzki PZD informuje, że jeszcze do końca br. zarządy ROD mogą składać korektę Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpisując liczbę „0” przy ilości pojemników.

radca prawny w okręgu łódzkim

Bożena Lipowska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.