Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja art. 76 ustawy o ROD na terenie działania OZ w Kaliszu - 03.11.2015

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest priorytetowym zadaniem dla Okręgu i Biura Okręgowego Zarządu PZD. Na terenie Okręgu Kaliskiego 85 rodzinnych ogrodów działkowych posiada grunty w użytkowaniu wieczystym co stanowi 64% wszystkich ROD.

Natomiast 48 całych ROD i 6 ROD (część terenów) o łącznej powierzchni 318,017 ha wymaga uregulowania stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy o ROD.

Na dzień 29 października br. Okręg w Kaliszu wystąpił do urzędów miast i gmin i właściwych starostw powiatowych z wnioskami o uregulowanie dla 46 całych ROD oraz dla 4 ROD dla części terenów, co stanowi blisko 93% ilości wszystkich ogrodów podlegających regulacji zgodnie z art.76 ustawy o ROD .Złożone wnioski obejmują grunty o powierzchni ogólnej 303,20 ha (95,33%). Do uregulowania pozostały grunty o powierzchni 10,38 ha (całe ogrody) i 4,44 ha (części terenów)
Dotychczas otrzymaliśmy z urzędów 20 pozytywnych decyzji o przyznaniu prawa użytkowania gruntów przez PZD na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

W sprawie pozostałych ROD są prowadzone postępowania administracyjne i uzgadniania granic przez urzędy. Trwa procedura ujawniania w księgach wieczystych uzyskanych praw użytkowania gruntu. Dotychczas ujawniono w KW prawa użytkowania gruntów dla 2 ROD.

Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych w okręgu kaliskim

Arkadiusz Janowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.