Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Podziękowania OZ Świętokrzyskiego w Kielcach za wkład w opracowanie i rejestrację statutu PZD - 02.11.2015

W dniu 9 września br. w Krajowym Rejestrze Sądowym nareszcie zarejestrowany został Statut PZD. Po wielu ciężkich bojach, trwających ponad 18 miesięcy, nareszcie możemy cieszyć się sukcesem i przede wszystkim - spokojem. To pierwsza taka chwila od lipca 2012r., kiedy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD rozpoczął szereg działań i wydarzeń, które omal nie doprowadziły do likwidacji PZD - największej społecznej organizacji w naszym kraju, zrzeszającej milion obywateli.

Po sukcesie związanym z wejściem w życie ustawy o ROD, po kolejnym wielkim osiągnięciu, jakim było wprowadzenie nowelizacji do prawa budowlanego w kwestii altan ogrodowych - nad działkowcami nadal wisiało widmo. niezarejestrowanego Statutu. W ostatecznej konsekwencji sytuacja ta mogła doprowadzić do całkowitej destabilizacji funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i jego rozpadu, co pociąga za sobą zawsze utratę tytułów prawnych do gruntów pod rodzinnymi ogrodami działkowymi, zrzeszonymi w Związku.

Pamiętamy wszyscy jak było to trudne. Prezydent Miasta Warszawy okazała się bardzo wnikliwym nadzorcą nad procesem rejestracji tekstu Statutu, wynajdując w nim błędy, które naszym zdaniem niejednokrotnie wcale błędami nie były. Nie zmienia to jednak faktu, że zastrzeżenia Pani Prezydent doprowadziły do odmowy rejestracji Statutu, uruchomienia postępowania administracyjnego i w konsekwencji - znacznego wydłużenia całego procesu. Jako że czas płynął nieubłaganie, a Statut nadal nie był prawomocny - zdecydowano się na poprawę jego tekstu, dostosowanie go do wymogów organu nadzoru i przyjęcie jeszcze raz - na Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 2 lipca br. Tekst został przez KRS zarejestrowany już bez żadnych zastrzeżeń, na przysłowiowy ostatni gwizdek przed upływem terminu.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku Działkowców w Kielcach pragnie niniejszym złożyć serdeczne podziękowania na ręce Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego, całej Krajowej Rady PZD w Warszawie, mecenasów wspomagających PZD oraz wszystkich aktywistów Związku, którzy włączyli się w prace zarówno nad tekstem jak i nad walką o rejestrację Statutu. Dzięki temu wzmożonemu wysiłkowi tak wielu ludzi i nieustającej wierze w końcowy sukces - udało się zakończyć trwający od trzech lat swoisty maraton w obronie rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i pomysłami - przyczynili się do tego, że nareszcie możemy być spokojni. Nareszcie możemy nieco odpocząć od wrogo nastawionych do nas środowisk i skupić się na tym, co dla nas najważniejsze - rodzinnych ogrodach działkowych, ich rozwoju i rozkwicie. Najwyższy już czas, aby zamiast obroną przed atakami, zająć się pielęgnowaniem tej wspaniałej, pięknej, istniejącej już ponad wiek idei, jaką jest ogrodnictwo działkowe w Polsce.

 

Sekretarz OZŚ PZD                                                       Prezes OZŚ PZD

/-/ Aurelia Krajewska                                                  /-/ Edward Galus


Kielce, dn. 16.10.2015r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.