Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kontrole w ROD w okręgu sudeckim - 02.11.2015

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD i Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczawnie Zdroju zakończyła szkolenia wszystkich zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD. W programie szkolenia omówiono udział i obowiązki ROD w realizacji priorytetowych zadań wynikających z XII Krajowego zjazdu Delegatów PZD oraz zadań, które zostały zawarte w uchwale programowej Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Szkolenie było podzielone na kilka etapów a odbywało się w rejonach OZS. Zarządom ROD przekazano wzory dokumentacji niezbędnej do prowadzenia spraw działkowców, omówiono ramowy zakres czynności członków organów ROD oraz tezy krajowej komisji rewizyjnej do badania bilansów oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych a także rolę komisji w kontrolach dotyczących całokształtu działalności zarządów ROD.

Na szkoleniach podkreślano, że czynności dokonywane przez komisję rewizyjną można zdefiniować na wiele sposobów, najczęściej jest to działanie polegające na pozyskaniu informacji o tym, jak następuje wdrażanie w życie określonych procesów zawartych w ustawie o rod, statucie PZD, regulaminie ROD oraz w uchwałach systemowych PZD w kontekście planów finansowych i ich realizacji w ROD i programów uchwalanych w planach pracy na kadencję.

Prezesi ROD podkreślili, że rzadko się zdarza, aby komisja rewizyjna stawała się „komisją śledczą” a jej działania opierały się na funkcjonowaniu „wydziału pościgowego”. Najczęściej potwierdzano kompetencję i wiedzę przewodniczących komisji rewizyjnych, którzy doskonale wiedzą, że dobre i najbardziej pożądane działanie kontroli, polegać musi przede wszystkim na funkcji instruktażowej, czyli doradztwie, wskazywaniu zagrożeń oraz właściwych kierunków działania organizacji.

W trakcie szkoleń padało wiele pytań, na które z reguły odpowiedzią były konkretne przykłady złych i dobrych praktyk. Na koniec każdego szkolenia był czas, aby porozmawiać o sprawach bieżących i planach na na następny rok. Nie trudno było zauważyć, że szkolenia władz ROD powinny być cykliczne. I takie będą kontynuowane w tym najbliższe szkolenie z zakresu przygotowań do przeprowadzania zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 r.

 

KP

OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio