Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja szkoleniowa dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej okręgu lubelskiego - 30.10.2015

W sobotę 24 października 2015 r. odbyła się narada i konferencja szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z  udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Krajowi, Okręgowi i Ogrodowi Instruktorzy SSI  z Biłgoraja, Kraśnika, Lublina, Łukowa, Poniatowej, Puław i Świdnika zapoznali się z zagadnieniami przepisów nowego Regulaminu ROD z 1 października 2015 r. Podczas narady określono priorytetowe zadania Społecznej Służby Instruktorskiej podkreślając rolę Instruktorów w promowaniu ogrodnictwa działkowego oraz czuwaniu nad prawidłowym planowaniem i zagospodarowaniem działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Istotnym problemem podejmowanym podczas narady oraz wykładów specjalistycznych był stan wysokiego odczynu gleby na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.  W tym celu zapoznano uczestników z metodami orientacyjnymi zakwaszenia gleb oraz wyposażono Instruktorów w kwasomierze glebowe z płynem Helliga do oceny kwasowości gleb. Podkreślono potrzebę upowszechniania wiedzy na temat częstotliwości, terminu, a przede wszystkim oceny faktycznego zapotrzebowania na stosowanie nawozów wapniowych.

 

Zagadnienia specjalistyczne obejmowały m.in. najważniejsze zasady uprawy gleby na różnych typach gleb, rolę poplonów w prawidłowym płodozmianie, planowanie kwatery sadowniczej, dobór najlepszych odmian dla uprawach amatorskich, podstawowe zasady i terminy cięcia drzew i krzewów owocowych, podstawy bezpiecznego stosowania środków chemicznych - „Bezpieczna” chemia w ochronie roślin oraz ochrona poprzez profilaktykę i zwalczanie najważniejszych chorób i szkodników roślin ogrodniczych.

 

Wykłady wprowadzające do dyskusji przedstawili: w tematyce związanej z uprawą gleby i roślin - dr Dariusz Wach z Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych UP w Lublinie; zagadnienia dotyczące sadownictwa i pomologii - dr Paweł Michalski z Katedry Sadownictwa UP w Lublinie oraz zasady bezpieczeństwa w stosowaniu środków chemicznych oraz najważniejsze zabiegi w ochronie roślin - dr Marek Kopacki, Katedra Ochrony i Kwarantanny UP w Lublinie.

 

AEM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.