Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Miasta Świętochłowice wydaje pierwszą decyzję w sprawie regulacji gruntów ROD - 29.10.2015

PZD OZ Śląski z zadowoleniem przyjął fakt, że Prezydent Miasta Świętochłowice wydał pierwszą decyzję w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na mocy art. 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przypomnijmy, że do Prezydenta Miasta trafiło 6 wniosków w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości na których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych wyjaśniano kwestie spełnienia przesłanek do wydania decyzji jak i Miasto na swój koszt przeprowadzało podziały geodezyjne tych nieruchomości, które nie są zajmowane przez ROD w całości. W dniu 23 października PZD OZ Śląski otrzymał pierwszą decyzję Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania dla ROD "Wypoczynek Górnika", który w części znajduje się terenie Miast Świętochłowice i Chorzów. W przyszłości będziemy oczekiwać na kolejne decyzje, które w ten sposób zabezpieczają prawa ROD i działkowców.

MM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.