Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończono szkolenia Zarządów ROD w Okręgów Sudeckim - 26.10.2015

Zgodnie z obowiązkiem określonym w uchwałach programowych XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgowy Zarząd Sudecki w dniach 19-23 października 2015 r. zakończył cykl szkoleń zarządów ROD. Tym razem szkoleniem objęto zarządy ROD, których skład osobowy nie zmienił się w wyniku przeprowadzonych w 2015 r. walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych.

W programie szkolenia w pierwszej kolejności omówiono udział i obowiązki ROD i OZS w realizacji priorytetowych zadań wynikających z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz zadań, które zostały zawarte uchwale programowej IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Wśród tematów z zakresu zadań zapisanych w w/w uchwałach, szczegółowo omówiono możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych w tym unijnych z przeznaczeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych na potrzeby unowocześniania infrastruktury ogrodów oraz wszechstronną pomoc PZD dla zarządów w wyborze zadań inwestycyjnych, które mogą być zakwalifikowane do konkretnego programu unijnego lub samorządowego, a następnie w całej procedurze łącznie z aplikacją wniosku. Zostały również przedstawione ogólne zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego oraz obiecano pomoc ze strony OZS dla zarządów ROD, które w kolejnych latach podejmą działania mające na celu otrzymanie środków finansowych z budżetu gminy na realizację zadań na rzecz ogrodu.

W dalszej części szkolenia omówiono sposób realizowania zadań zarządów ROD zapisane w ustawie o rod, statucie PZD, w aktualnie obowiązujących uchwałach Krajowej Rady oraz uchwałach Prezydium Krajowej Rady PZD. Na szkoleniu omówiono także oraz dostarczono nowo uchwalony regulamin ROD, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Ponadto omawiano i wyjaśniano wszystkie wątpliwości i problemy z zakresu obowiązujących zasad organizacyjnych zarządów ROD.

Wszystkim obecnym na szkoleniu dostarczono przygotowany przez OZS „pakiet szkoleniowy” z gotowymi wzorami materiałów w tym uchwał z uwzględnieniem odpowiednich przepisów nowego statutu PZD zarejestrowanego w KRS. W ocenie zarządów materiały te są bardzo pomocne i korzystanie z nich pozwoli na wyeliminowanie błędów w szczególności w zakresie ustanawiania prawa do dzierżawy działkowej oraz rozwiązywania umowy dzierżawy działkowej.

 

Maria Klimków

OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.