Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Pierwszy krok w kierunku funduszy europejskich w Okręgu Zielonogórskim - 23.10.2015

22.10.2015 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyła się narada poświęcona pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ROD. Prezentowano możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 oraz z Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.

Naradę prowadził Pan Stanisław Trziszka- Ozgowicz- wiceprezes OZ PZD.

Prelekcje prowadziły wykwalifikowane przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.

Omówiono i zaprezentowano jak działają poszczególne programy i jakie warunki muszą spełnić Rodzinne Ogrody Działkowe aby w nich uczestniczyć. Zaznaczono, iż dzisiejsze spotkanie jest wstępem do stałej współpracy, a szczegóły dotyczące konkretnych projektów będą konsultowane z Zarządami ROD i Przedstawicielami Okregowego Zarządu, kiedy wystąpią z wnioskiem i staną się beneficjentem projektu.

Okazuje się, iż największe szanse powodzenia mają programy, w których ogrody będą współuczestniczyły jako partner samorządu lokalnego lub przy współpracy ze stroną niemiecką. Poprawa infrastruktury w ROD wymaga dopasowania potrzeb ogrodu do założeń i wymogów konkretnego programu. Stąd też podkreślano by rozszerzyć swoje dotychczasowe poglądy na temat inwestycji i remontów w ROD i dopasować je do potrzeb społeczności lokalnej oraz gmin, miast i miasteczek w których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe.
Wszyscy uczestnicy narady zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe oraz broszury poglądowe na temat zrealizowanych inwestycji w Województwie Lubuskim. W naradzę uczestniczyło 50 osób.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio