Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD powiatu wągrowieckiego - 20.10.2015

W dniu 16 października 2015 roku z inicjatywy Przewodniczącego Kolegium Prezesów Powiatu Wągrowieckiego p. Leszka Plucińskiego - członka Prezydium OZ PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Pile, odbyła się kolejna narada w sprawie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z Gmin. W naradzie udział wzięli Prezesi ROD powiatu wągrowieckiego, członkowie Zarządów ROD, Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu: p.p. Grzegorz Kamiński, Ryszard Zych i Jakub Zadroga oraz Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt.

Pan Grzegorz Kamiński przedstawił członkom samorządów ROD możliwości pozyskania środków finansowych z Gmin i z UE. Poinformował, że okręgowy zarząd PZD w Pile skierował po spotkaniu Prezesów Okręgowych Zarządów PZD w Kaliszu, Poznaniu i Pile z Panią Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu katalog potrzeb inwestycyjnych i remontowych wymagających dofinansowania w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu pilskiego. Z przesłanej odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że katalog naszych potrzeb nie wpisuje się w finansowanie ze środków UE. Dodał, że uzyskanie środków z UE dla ROD jest trudne ale możliwe. W takiej sytuacji ogrody winny ubiegać się o dotacje z budżetów Gmin w 2016 roku. Poinformował członków samorządów ROD, że ustawodawca w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku umożliwił samorządom Gmin przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do danego ROD. Jednak aby ogrody mogły otrzymać dotację Rada Miejska musi przyjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy. Poinformował w imieniu Radnych obecnych na spotkaniu, że wystąpią na Sesji RM o przyjęcie takiej uchwały. Dodał, że Burmistrz Wągrowca na spotkaniu w miesiącu czerwcu z Prezesami ROD miasta Wągrowca im. Sz. Wachowiaka, Kolejarz oraz Nad Nielbą został poinformowany o potrzebach ogrodów. Uznał, że takie spotkania z Burmistrzami winny odbyć Zarządy ROD z pozostałych ogrodów powiatu wągrowieckiego. Ustalono, że Zarządy ROD m. Wągrowca po uchwaleniu uchwały przygotują wnioski o dotacje na 2016 rok z uwzględnieniem wkładu finansowego działkowców.
Zarządy ROD im. K. Libelta w Gołańczy, Barbórka w Damasławku oraz Górnik w Wapnie wystąpią również do Gmin o przyjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji i skierują wnioski o dotacje celowe.

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.