Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z terenu miasta Bydgoszczy - 19.10.2015

Dnia 14 października 2015r odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Bydgoszczy na temat współpracy ogrodów z samorządami w celu pozyskiwania funduszy unijnych.

Druga część narady poświęcona była aktualnej sytuacji w PZD oraz realizacji przyjętych kierunków działania Okręgowego Zarządu na kadencję 2015-2019. W naradzie udział wzięły Pani poseł Grażyna Ciemniak oraz kandydatka na posła v-ce prezydent miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz.

    

Oprócz w/w tematów narady Pani Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Barbara Kokot szczegółowo omówiła tekst nowego Regulaminu ROD, który został zatwierdzony przez Krajową Radę i wejdzie w życie z dnie 1 stycznia 2016r.

Następnie omówiono Stanowisko XVII Zjazdu Delegatów OZ PZD w Bydgoszczy w sprawie nielegalnego zamieszkiwania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz altan ponadnormatywnych. Uczestnicy otrzymali ankiety, które po wypełnieniu pozwolą na analizę tego zjawiska, wyciągnięcie wniosków i wypracowanie metod przeciwdziałania. Zebrani w dyskusji twierdzili, iż w walce z zamieszkiwaniem nie mają sojuszników w samorządzie, który bez naszej wiedzy i zgody melduje działkowców na terenie działek.

Prezes OZ PZD Barbara Kokot podsumowując dyskusję stwierdziła, iż w pozyskiwaniu funduszy unijnych musimy przede wszystkim liczyć na dobrą współpracę z samorządem, który ma możliwość włączenia naszych zadań i przedsięwzięć do swoich planów unijnych dot. to przede wszystkim dziedziny Ochrony Środowiska. Poinformowała również, iż w najbliższym czasie odbędzie się szkolenie prezesów ROD prowadzone przez specjalistów przygotowujących nas do wykorzystania możliwości skorzystania z funduszy unijnych.

Na zakończenie pani Prezes oświadczyła, że w najbliższych dniach będą do odbioru w Okręgowym Zarządzie nowe Regulaminy ROD, które wraz z gazetką „Zielona Rzeczpospolita” powinny trafić do każdego działkowca.

UW

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.