Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Komisja ds. bezpieczeństwa w ROD przy Okręgu Podkarpackim - 19.10.2015

W dniu 13.10.2015 r. zebrała się Komisja ds. Bezpieczeństwa w ROD przy Okręgu Podkarpackim PZD. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes OZP pan Jan Lis.

Członkowie Komisji zapoznali się z programem prewencyjnym „Bezpieczny Ogród” opracowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Program prewencyjny obejmuje wszystkie te powiaty województwa podkarpackiego, w których istnieją rodzinne ogrody działkowe.

W trakcie spotkania przedstawiona została dotychczasowa współpraca ROD z poszczególnych regionów województwa z Komendami Policji, jednostkami Straży Miejskiej i Gminnej oraz Strażą Pożarną. W poszczególnych miastach i gminach z obszaru działania Okręgu współpraca ta układa się na zróżnicowanym poziomie. Nie wszędzie działkowcy mogą bezpiecznie uprawiać swoje działki, nie posiadają także wiedzy, do kogo mają się zgłosić w razie wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Są jednak też i takie miasta, gdzie  odbywają się regularne spotkania wszystkich prezesów ROD z komendantami Policji i dzielnicowymi. Odbywają się także spotkania indywidualne dzielnicowych z działkowcami na terenie ogrodów. Organizowane są również spotkania obywatelskie, w trakcie których policjanci przedstawiają nowe metody kradzieży, oszustw i wyłudzeń pieniędzy oraz sposoby uniknięcia takich zdarzeń. W niektórych ogrodach organizuje się wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej i działkowców.

Zadaniem członków Komisji jest wznowienie współpracy działkowców ze służbami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa w ogrodach w oparciu o zagadnienia zawarte w programie „Bezpieczny Ogród”. Najpilniejszym zadaniem jest zorganizowanie spotkań Zarządów ROD oraz gospodarzy ogrodów z Policją jeszcze w listopadzie tego roku. W celu usprawnienia pracy Komisji, obszar działania Okręgu Podkarpackiego podzielony został na rejony odpowiadające powiatom, do których wstępnie przydzielono poszczególnych członków Komisji i wspierających ich członków OZ. 

 

WM

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio