Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkania Prezesów ROD miasta Chodzieży w sprawie pozyskiwania środków finansowych z UE i gminy - 19.10.2015

W dniu 8 października 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Prezesów ROD miasta Chodzieży po Konferencji poświęconej wykorzystaniem funduszy unijnych dla potrzeb ogrodów zorganizowanej przez okręgowy zarząd PZD w Pile w dniu 21 września 2015 z p. Grzegorzem Kamińskim -Radnym Rady Miejskiej w Wągrowcu, który omówił możliwości pozyskiwania dotacji przez rodzinne ogrody działkowe z samorządu Gminy Chodzież. Omówiono projekt uchwały jaką w tej sprawie winna podjąć Rada Miasta Chodzieży, aby uwzględnić w budżecie Gminy dotacje dla ogrodów na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD. Ustalono dalsze postępowanie w tej sprawie przez Zarządy ROD. Prezesi przyjęli wniosek aby okręgowy zarząd PZD w Pile zorganizował szkolenie na temat wymogów i procedur związanych z opracowaniem i składaniem wniosków do samorządów lokalnych o dotacje celowe dla ROD. Podjęto również decyzje o kolejnym spotkaniu z Burmistrzem Chodzieży p. Jackiem Gursz.

W spotkaniu tym udział wzięli z ramienia OZ PZD w Pile - Sekretarz OZ p. Marian Ostaszewski oraz członek Prezydium OZ p. Lech Pluciński. W dniu 15 października br. odbyło się następne spotkanie Prezesów ROD z udziałem Burmistrza Chodzieży, Wiceprezes OZPZD Marią Fojt oraz członkiem Prezydium OZ Adamem Daszkowskim w sprawie wypracowania wspólnych działań mających na celu zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie remontów infrastruktury ROD w budżecie Gminy. Burmistrz poinformował zebranych Prezesów o terminach składania wniosków o dotacje przez Stowarzyszenia na 2016 rok oraz, że zapoznał się z opracowanym projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poinformował, że na 2016 rok w budżecie Gminy są zapisane środki na dotacje dla ogrodów w wysokości roku 2015. Poprosił aby Zarządy ROD złożyły jak najszybciej na piśmie potrzeby w zakresie inwestycji i remontów w ogrodach w 2016 roku. 

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.