Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rejonowe Szkolenie w Białej Podlaskiej dla Społecznej Służby Instruktorskiej - 19.10.2015

W sobotę 10 października br. w świetlicy ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD  z Rejonu Delegatury Białej Podlaskiej. Wzięli w nim udział Instruktorzy Krajowi, Okręgowi oraz działający i nowo powołani Instruktorzy Ogrodowi w sumie ponad 20 osób reprezentujący rodzinne ogrody działkowe w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim oraz Styrzyńcu.

Szkolenie otworzył I Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Kazimierz Michalik przedstawiając sytuację prawną Stowarzyszenia PZD oraz najważniejsze zmiany systemowe ujęte w najnowszych  uchwałach Prezydium KR oraz Krajowej Rady PZD.

Następnie głos zabrała Dyrektor Biura OZ w Lublinie Pani Magdalena Wójcicka, przedstawiała podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych przybliżając m.in. zasady zawierania umów dzierżawy działkowej i przenoszenia prawa do działki w oparciu zapisy nowej ustawy o rod z dn. 13 grudnia 2013 r.

Kolejny temat dotyczący zadań i rangi Społecznej Służby Instruktorskiej omówiła Instruktor ds. ogrodnictwa dr inż. Anna Ewa Michowska. Wyjaśniła również zasady zagospodarowania oraz modernizacji działki i rod w oparciu o przepisy nowego regulaminu rod z dn. 1 października 2015 r. Przybliżyła najważniejsze zmiany w przepisach Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z póz. zm. dotyczące zasad usuwania drzew na terenie naszego kraju.

Podczas szkolenia dużo uwagi poświęcono alternatywnym sposobom zagospodarowania odpadów organicznych powstających na terenie ogrodu w odniesieniu do przepisów regulaminu rod dotyczących zakazu spalania na terenie ogrodów działkowych.

Zagadnienia dotyczące wiedzy fachowej zostały przedstawione w formie multimedialnej i poparte otwartą dyskusją, podczas której omawiano główne spostrzeżenia i problemy występujące na terenie ogrodów działkowych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas pogadanki był problem podwyższonej zawartości wapnia w glebach na terenie ogrodów działkowych, wynikający z dużej częstotliwości stosowania przez działkowców nawozów wapniowych. W związku z narastającym zjawiskiem oraz potrzebą podnoszenia świadomości zrównoważonego wapnowania, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali kwasomierze z płynem Helliga do oceny stanu zakwaszenia gleb. Dzięki badaniu gleby możliwe będzie wykazanie potrzeby wapnowania lub wprowadzenia do uprawy zabiegów wpływających na obniżenie pH gleby. Instruktorzy zostali przeszkoleni w jaki sposób prawidłowo pobrać średnią próbę gleby do analizy oraz jakie zalecenia powinni przekazywać działkowcom, których gleby wykazują odczyn bliski obojętnemu i alkalicznemu.

Kolejne szkolenie dla Społecznej Służby Instruktorskiej, tym razem również z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbędzie się 24 października w Lublinie.

 

AEM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.