Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wielki sukces PZD! Związek nabył prawo użytkowania aż do 24 wrocławskich ROD - 16.10.2015

Wielomiesięczne wysiłki Okręgowego Zarządu we Wrocławiu w zakresie regulacji stanu prawnego terenów ROD przyniosły pozytywne efekty dla działkowców. Dzięki uporowi i determinacji władz okręgowych i Krajowej Rady,  Polski Związek Działkowców nabył prawo użytkowania to terenów 24 wrocławskich ROD, które zajmują ponad 176 ha. To blisko aż połowa wszystkich terenów, do których o prawa ubiega się OZ we Wrocławiu.

Ta wielka radość działkowców została jednak okupiona ogromnym nakładem pracy OZ. Władze Wrocławia nie były przychylne Związkowi i bardzo długo zwlekały z ustosunkowaniem się do wniosków w sprawie przyznania praw do terenów ROD. Postawa Prezydenta Wrocławia zmusiła władze okręgowe PZD do złożenia aż 12 zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. OZ we Wrocławiu wskazywał w nich na opieszałość urzędników, którzy pomimo 30 dni przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego na wydanie decyzji, wstrzymywali się z nią wiele miesięcy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie miało wątpliwości co do argumentacji PZD i przyznało Związkowi całkowitą rację. Jednocześnie wyznaczyło Prezydentowi Wrocławia konkretne terminy na ostateczne rozpatrzenie wniosków.

Sprawa znalazła swój finał także w sądzie. OZ we Wrocławiu zmuszony był aż w dwóch przypadkach zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezrozumiały upór wrocławskich urzędników w utrudnianiu regulacji stanu prawnego ROD przykuł również uwagę lokalnych mediów. Wielokrotnie kłopoty działkowców były poruszane przez Gazetę Wrocławską oraz Radio Rodzina Wrocław. Dziennikarzy zainteresowało ujęcie ogrodów w nowym studium uwarunkowań oraz jak prezydent może tak bezceremonialnie ignorować mieszkańców swojego miasta. Mowa o braku odpowiedzi na aż 130 interwencje, które w imieniu wrocławskich działkowców, podjął Polski Związek Działkowców.

Trudna sytuacja użytkowników ROD we Wrocławiu wzbudziła także emocje wśród lokalnych polityków. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Rafał Czepil interweniował w tej sprawie u Prezydenta Wrocławia.

Władze okręgu wrocławskiego PZD swój problem przedstawili także dwóm posłom Platformy Obywatelskiej: Aldonie Młyńczak i Sławomirze Piechocie oraz Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Lechowi Filipiakowi.

Wszystkie te zabiegi OZ we Wrocławiu i Krajowej Rady PZD przyniosły wymierne efekty. Działkowcy i ich rodziny z 24 wrocławskich ogrodów mogą być już spokojne. Oficjalnie, z dniem na 19 stycznia 2014 roku, PZD nabył prawo użytkowania do ich terenów. Decyzję w tej sprawie odebrał Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski w obecności I Wiceprezesa OZ Barbary Korolczuk i Wiceprezesa OZ Jerzego Karpińskiego. W tym miejscu należy podkreślić olbrzymi wkład pracy w tej sprawie OZ we Wrocławiu. Bez intensywnych działań okręgu pod przewodnictwem Prezesa Janusza Moszkowskiego ten sukces nie byłby możliwy.

Oczywistym jest, że Polskiemu Związkowi Działkowców prawa do terenów ROD zostały przekazane nieodpłatnie. To ważne, ponieważ prezydenci takich miast jak Rzeszów czy Kielce podważali tę kwestię. Jednak w każdym przypadku, kiedy próbowano wymusić od Związku opłaty za przyznanie mu praw do terenów ogrodów,  Samorządowe Kolegium Odwoławcze stawało po stronie działkowców. SKO podkreślało, że stosowanie art. 76 ustawy o ROD nie może wiązać się z żadnymi opłatami.

To jeszcze nie koniec perypetii wrocławskich działkowców. Wiele ogrodów czeka jeszcze na decyzje w sprawie regulacji stanu prawnego swoich gruntów. Urzędnicy zapowiadają, że zostaną one wydane w najbliższym czasie. Życie jednak pokaże jak długo tym razem działkowcy będą musieli czekać na decyzje, które mają jedynie za zadanie potwierdzić stan faktyczny i wykonać zapisy ustawy o ROD.

Wrocław to nie jedyne miasto, które zwleka z wydawaniem decyzji w związku z regulacją stanu prawnego gruntów, który umożliwił art. 76 ustawy o ROD.

Postawa urzędników zdumiewa. Działkowcy, ani władze Związku nie rozumieją tego celowego działania na niekorzyść ponad ich milionowej społeczności. Tym bardziej, że do tej pory PZD złożył aż 1218 wniosków o zastosowanie art. 76 ustawy o ROD, a decyzje otrzymał na niewiele ponad 250 z nich. Pozostaje mieć nadzieję, że urzędnicy innych miast pójdą śladem Prezydenta Wrocławia i działkowcy w całej Polsce będą mogli już wkrótce cieszyć się spokojem swoich wrocławskich przyjaciół.

Wykaz ROD we Wrocławiu, do których PZD nabył prawo użytkowania:

 1. "Bajka" o pow. 18,2242 ha
 2. "Dzierżonia" pow. 3,1272 ha
 3. "Dalie" o pow. 12,6435 ha
 4. "Zagroda" o pow. 5,6426 ha
 5. "Śnieżka" o pow. 2,8720 ha
 6. "Nowy Kanał" o pow. 2,3288 ha
 7. "Fiołek" o pow. 2,9043 ha
 8. "Polar" o pow. 6,7285 ha
 9. "Sępolno" o pow. 1,3270 ha
 10. "Szczepin" o pow. 12,7017 ha
 11. "Poziomka" o pow. 1,7660 ha
 12. "Gąjowice" o pow. 11,1637 ha
 13. "Nadzieja" o pow. 0,4578 ha
 14. "22-go Lipca" o pow. 22,7946 ha
 15. "Kolejarz" o pow. 9,1911 ha
 16. "Witaminka" o pow. 1,4121 ha
 17. "Pionierów" o pow. 5,3356 ha
 18. "Tarnogaj" o pow. 17,1570 ha
 19. "Westerplatte" o pow. 3,6444 ha
 20. "Politechnika" o pow. 1,7421 ha
 21. "Biskupin" o pow. 3,9838 ha
 22. "Piast" o pow. 15.6022 ha
 23. "Aronia " o pow. 11,1136 ha
 24. "Słonecznik" o pow. 2,6650 ha

Czytaj więcej o regulacji stanu prawnego gruntów ROD przez PZD w:

AD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.