Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Możliwości finansowania inwestycji i remontów w ROD - 12.10.2015

Pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje i remonty w ROD spędzają sen z powiek niejednemu zarządowi Ogrodu. Świadomość jak dużo pracy i pieniędzy potrzeba jeszcze włożyć, wiedzą nie tylko jednostki organizacyjne PZD, ale również sami działkowcy. Pomysłów jest tyle ile działkowców, ale nie można zapominać o potrzebach i bieżącym utrzymaniu Ogrodów.

Polski Związek Działkowców wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Rodzinne Ogrody Działkowe mogą otrzymać bezzwrotną dotację z krajowego Funduszu Rozwoju ROD, którą udziela Prezydium Krajowej Rady PZD lub z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD, którą udziela Prezydium Okręgowego Zarządu PZD.

Zarządy ROD mogą również zwrócić się o pomoc do Prezydium Krajowej Rady PZD z Funduszu Samopomocowego. Jest to fundusz celowy, którego środki są przeznaczane na udzielanie pożyczek na rzecz ROD na cele: budowa, modernizacja i remont infrastruktury.

Polski Związek Działkowców nie jest również obojętny kiedy wystąpią w Ogrodzie zniszczenia powstałe wskutek klęsk żywiołowych. W takim przypadku można również zwrócić się do Prezydium Krajowej Rady PZD o udzielenie bezzwrotnej dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD. Należy jednak pamiętać, że środki na w/w funduszach są ograniczone. W Polsce funkcjonuje prawie pięć tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe PZD w związku z czym zasady udzielania tych dotacji i pożyczek zostały opracowane tak, aby każdy ROD miał możliwość skorzystania z takiego rozwiązania.

Co należy zrobić kiedy pomysły i potrzeby wykraczają poza możliwości finansowe, którymi dysponuje rodzinny ogród działkowy, jednostka terenowa i krajowa? To jest czas, aby zacząć pukać do wszystkich możliwych drzwi i wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Możliwości jest dużo. W znalezieniu możliwości skorzystania ze środków europejskich można zwrócić się o pomoc do Lokalnych Punktów Informacji Funduszy Europejskich, które udzielą pomocnych porad i wskazówek. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to łatwe do wykonania zadanie, ponieważ wiąże się ono między innymi ze ścisłym harmonogramem naboru wniosków oraz licznymi wytycznymi konkretnego działania.

Trochę łatwiejszą drogą jest skorzystanie z krajowych i wojewódzkich środków finansowych. W tym celu trzeba na bieżąco śledzić aktualności stron internetowych i ogłoszenia o konkursach w biuletynach informacji publicznej ministerstw i urzędów marszałkowskich.

Mamy również możliwość pozyskania środków finansowych z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie internetowej Funduszu w zakładce "oferty finansowania" możemy śledzić aktualne konkursy, ale również skorzystać z wyszukiwarki programu.

Warto również szukać pomocy finansowej, która jest najbliżej nas. Mowa jest o samorządach gminnych i powiatowych. Według ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego powinny tworzyć warunki dla rozwoju ROD. Z tym tworzeniem warunków rozwoju niestety jest różnie, ponieważ rodzinne ogrody działkowe traktowane są jak teren prywatny wydzielony od lokalnej społeczności. Nic bardziej mylnego, ponieważ działkowiec to nikt inny jak mieszkaniec właśnie tej społeczności. Gminy posiadają i przeznaczają środki z budżetu na doprowadzenie mediów oraz dojazdów do stref ekonomicznych i marketów, a nie myślą o ogrodach działkowych. Nie każda inwestycja musi się wiązać z profitami czy zwrotem takiej inwestycji.
Dla przykładu w Polsce budowane są parki wodne, a takie przedsięwzięcia nigdy na siebie nie zarabiają. Dlatego należy pamiętać, że dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast warto jest również pomyśleć o takich miejscach jak ogrody działkowe, które są dla wielu ludzi zieloną ostoją i oderwaniem od „szarej” codzienności, a dla ludzi starszych najczęściej jedynym miejscem do utrzymania swego zdrowia w dobrej kondycji i miłego spędzania czasu.

Niektóre gminy wyszły naprzeciw w decydowaniu przez mieszkańców na co przeznaczane są ich podatki wprowadzając budżety obywatelskie czy partycypacyjne. Są to środki przeznaczone z budżetu samorządu na pomysły mieszkańców, rad wspólnot samorządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Projekty najczęściej można składać na realizację działań o charakterze lokalnym (dzielnica miasta) bądź o charakterze ogólnomiejskim. Nad wyborem projektów głosują mieszkańcy, to oni wybierają najciekawszy pomysł, który zostanie zrealizowany w ich otoczeniu. Takie budżety są strzałem w dziesiątkę dla ROD, ponieważ wnioski, które należy złożyć są najczęściej łatwe do wypełnienia oraz możemy liczyć na pomoc urzędników. Środki jakie przeznaczają gminy są dość wysokie, aby zrealizować duży projekt. Największym plusem jest to, że po wyborze najlepszego projektu, lub kilku projektów, gmina bierze na siebie wszelkie obowiązki projektowe, przetargowe, wybór oferentów, nadzór i odbiór zadania.

W Okręgu Sudeckim PZD niektóre ROD deklarują swój udział w przyszłorocznych budżetach obywatelskich na zadania związane z poprawą infrastruktury ogrodowej w kontekście otwarcia ogrodów dla społeczności lokalnej oraz bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie monitorowania terenu Ogrodów. Deklaracje te wpisują się w realizację priorytetowego zadania z programu XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i w tym zakresie Okręgowy Zarząd Sudecki PZD udzieli zarządom ROD wsparcia w sporządzaniu i uzasadnianiu wniosków.

Ponadto Okręgowy Zarząd Sudecki kontynuuje działania w kierunku uaktywnienia zarządów ROD w sferze wyboru najpilniejszych zadań dla poprawy funkcjonowania Ogrodów i możliwości pozyskania dla ich realizacji środków własnych i zewnętrznych.

 

Piotr Piątek

OZ Sudecki

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.