Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wyścig po dotacje unijne - 09.10.2015

W czwartek 1 października 2015 r. pracownik Biura Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD, prowadzący sprawy inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych dla ROD, uczestniczył w warsztatach ogólnopolskiego programu motywacyjno-edukacyjnego pn. „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne". Warsztaty były poświęcone tematyce środków unijnych i nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020. Podczas warsztatów można było dowiedzieć się jakie zmiany zaszły w zasadach przyznawania finansowania, jak się do nich przygotować, gdzie zwrócić się o pomoc w przygotowaniu wniosku oraz co zrobić, by został on wyżej oceniony niż wnioski konkurencji. 

Na lata 2014-2020 zostały przyznane Polsce nowe środki na unijne dotacje. Łączna pula jest o 10 mld euro większa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i zamknie się w kwocie 82,5 mld euro. Środki te trafią do beneficjentów za pośrednictwem programów:


Krajowe Programy Operacyjne:

 1. Inteligentny Rozwój - projekty mające na celu wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz wspieranie inwestycji przedsiębiorstw.
 2. Polska Cyfrowa - wsparcie szeroko rozumianej sfery e-gospodarki i e-administracji.
 3. Infrastruktura i Środowisko - program wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone jest na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
 4. Polska Wschodnia - program skierowany do województw Polski Wschodniej i adresujący ich specjalne potrzeby. 
 5. Wiedza Edukacja Rozwój - program wspiera aktywizację osób młodych - poniżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
 6. Pomoc Techniczna - poprawa możliwości administracyjnych, stworzenie systemów monitorowania i oceny, wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych. 

Na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) wsparcie z funduszy strukturalnych może być przyznawane w ramach szesnastu RPO:

Regionalne Programy Operacyjne (strony internetowe RPO wszystkich województw):

 1. RPO Województwa dolnośląskiego: www.rpo.dolnyslask.pl 
 2. RPO Województwa kujawsko-pomorskiego: www.mojregion.eu
 3. RPO Województwa lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl
 4. RPO Województwa lubuskiego: www.rpo.lubuskie.pl
 5. RPO Województwa łódzkiego: www.rpo.lodzkie.pl 
 6. RPO Województwa małopolskiego: www.rpo.malopolska.pl
 7. RPO Województwa mazowieckiego: www.funduszedlamazowsza.eu
 8. RPO Województwa opolskiego: www.rpo.ocrg.opolskie.pl
 9. RPO Województwa podkarpackiego: www.rpo.podkarpackie.pl
 10. RPO Województwa podlaskiego: www.rpo.wrotapodlasia.pl
 11. RPO Województwa pomorskiego: www.rpo.pomorskie.eu
 12. RPO Województwa śląskiego: www.rpo.slaskie.pl
 13. RPO Województwa świętokrzyskiego: www.rpo-swietokrzyskie.pl
 14. RPO Województwa warmińsko-mazurskiego: www.rpo.warmia.mazury.pl
 15. RPO Województwa wielkopolskiego: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 16. RPO Województwa zachodniopomorskiego: www.rpo.wzp.pl 

Regionalny Program Operacyjny dla każdego województwa różni się od pozostałych, ponieważ to ograny samorządu województwa określiły obszary działań, które przyczynią się do rozwoju danego regionu, dlatego warto odwiedzić stronę RPO swojego województwa.

Informacje jak zacząć korzystać z funduszy, jak znaleźć dofinansowanie można znaleźć nie tylko na stronach RPO województw, ale również na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Piotr Piątek 
OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.