Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ we Wrocławiu szkoli działkowców ROD - 07.10.2015

Wykonując postanowienia VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu oraz realizując oczekiwania zarządów rodzinnych ogrodów działkowych – Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu zorganizował szkolenia funkcyjnych członków zarządów ROD. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbędzie się 8 szkoleń, w tym 5 szkoleń dwudniowych i 3 szkolenia jednodniowe. Szkolenia odbędą się w dniach :
 • 22-23 września 2015r. - w godz. 15.00-18.00 (wtorek-środa)
 • 01-02 października 2015r. - w godz. 15.00-18.00 (czwartek-piątek)
 • 06-07 października 2015r. - w godz. 15.00-18.00 (wtorek-środa)
 • 15-16 października 2015r. - w godz. 15.00-18.00 (czwartek-piątek)
 • 03-04 listopada 2015r. - w godz. 15.00-18.00 (wtorek-środa) wszystkie dla ROD miasta Wrocławia
oraz w dniach:
 • 09 października 2015r.  dla ROD Oleśnicy (piątek 14.00-18.00)
 • 13 października 2015r.  dla ROD Oławy (piątek 14.00-18.00)
 • 24 października 2015r dla ROD podwrocławskich (sobota 10.00- 14.00)
Szkolenia dla ROD Wrocławia i podwrocławskich odbywają się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4, natomiast szkolenie w Oleśnicy w Domu Działkowca ROD „Róża” a w Oławie w Domu Działkowca ROD im. „St. Staszica”.
 
Program szkolenia obejmuje następujące tematy:
 
 1. Działalność organizacyjno-statutowa w świetle przepisów Statutu PZD.
 2. Działalność szkoleniowa, zadania i obowiązki zarządów ROD.
 3. Aktywność zarządów w szkoleniach nowych działkowców i SSI.
 4. Realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów w ROD w oparciu o przepisy państwowe i uchwały KR PZD.
 5. Realizacja zadań w zakresie regulacji stanów prawnych terenów ROD w rybie art. 76 ustawy o ROD.
 6. Gospodarka finansami w ROD w oparciu o przepisy państwowe oraz przepisy PZD – Statutu. Uchwał KR PZD w tym Zakładowy Plan Kont. Obowiązki i odpowiedzialność.
 7. Działalność prawna Okręgowego Zarządu i współpraca z zarządami ROD.
 8. Aktywność zarządów w prowadzeniu konkursów i uczestnictwa w konkursach okręgowych.
Szkolenia prowadzą : Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz OZ oraz pracownicy Biura OZ tj. radca prawny, gł. specjalista ds. inwestycji, inspektor ds. ogrodnictwa oraz  Gł. Księgowy OZ.
Zainteresowanie szkoleniami jest duże, a dotychczasowe szkolenia wykraczają poza przyjęte ramy czasowe. Zwraca się uwagę na przygotowanie członków zarządów ROD oraz na konstruktywną i ciekawą dyskusję.
 
Zorganizowanie szkoleń członków zarządów ROD było niezbędne nie tylko z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o ROD, Statutu PZD i nowych, znowelizowanych uchwał Krajowej Rady ale także ze względu na fakt iż w 2015r. na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych dokonano wyboru bardzo wielu nowych prezesów i pozostałych funkcyjnych członków zarządu ROD.
 
Szkolenia członków Zarządów ROD z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszej i zgodnej z prawem i z wymogami działalności i pracy zarządów ogrodów co powinno przełożyć się na efekty w rozwoju i w zagospodarowaniu ROD.
 
Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr  Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio