Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenia dla nowych działkowców w okręgu mazowieckim - 07.10.2015

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku realizuje plan szkoleń dla nowych działkowców. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem użytkowaniem działek w ROD, w 2015 roku zaplanowano 14 szkoleń realizowanych od marca do grudnia (1 lub 2 szkolenia w ciągu miesiąca). W bieżącym roku odbyło się już 10 szkoleń, na które kierują przyszłych działkowców zarządy ogrodów.

Szkolenia realizowane są w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie w formie prezentacji multimedialnych połączonych z dyskusją i pytaniami działkowców. W szkoleniu uczestniczą kandydaci na działkowców z terenu Warszawy i ROD z okolic stolicy. Delegatury Rejonowe OZM PZD w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie oraz Biuro Zamiejscowe OZM PZD w Ostrołęce prowadzą równolegle szkolenia w miarę potrzeb na własnym terenie, dostosowując częstotliwość zajęć do ilości chętnych.

Cykl szkoleniowy składa się z trzech wykładów realizowanych w ciągu trzech dni (w sumie około 12 godzin szkoleniowych), a zajęcia prowadzone są przez instruktorów krajowych PZD, instruktora etatowego OZM PZD oraz pracowników naukowych SGGW w Warszawie.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest zapoznaniu nowych działkowców z prawidłowym zagospodarowaniem działki zgodnie z regulaminem ROD (w tym z zasadami usuwania drzew) oraz z najważniejszymi przepisami ustawy o ROD i statutu PZD. Nowi działkowcy mogą także dowiedzieć się wszystkiego na temat szczegółów związanych z nabywaniem prawa do użytkowania działki. Kolejne dwa dni szkolenia poświęcone są zasadom uprawy gleby, odpowiedniemu doborowi, ochronie i pielęgnacji drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Największym zainteresowaniem cieszą się zdecydowanie zajęcia poświęcone uprawie drzew i krzewów ozdobnych, zakładaniu trawników oraz urządzaniu działek rekreacyjnych, co świadczy o wyraźnym trendzie w obecnym sposobie użytkowania działek w ROD. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie odbycia kursu oraz materiały i wydawnictwa Związkowe.

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania użytkowaniem działek, co przekłada się na rekordową frekwencję na szkoleniach dla nowych działkowców. W roku bieżącym kilkakrotnie (w szczycie sezonu) w szkoleniach w Warszawie  brało jednorazowo udział ponad 100 osób, a średnio w każdym cyklu bierze udział około 60 osób. W ciągu ostatnich 3 lat w samej Warszawie szkolenia przechodzi średnio około 1000 osób rocznie. Zajęcia oraz poruszana na nich tematyka jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników i każdorazowo podkreślana jest przez nich przydatność przekazywanych informacji w codziennym użytkowaniu działki. Jesienią 2015 r. odbędą się jeszcze 4 szkolenia dla nowych użytkowników działek.

Maciej Aleksandrowicz

Instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio