Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odpowiedź na artykuł Dziennika Zachodniego pt. „Działkowcy mogą być niezależni. Miasto wcale nie dołożyło podatku.” z dnia 18.09.2015 - 06.10.2015

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski po zapoznaniu się z artykułem autorstwa Jolanty Pierończyk pt. „Działkowcy mogą być niezależni. Miasto wcale nie dołożyło podatku.”  z dnia 18.09.2015r. stwierdza, iż zachodzi konieczność sprostowania wielu nieprawdziwych sformułowań i przekłamań, które znalazły się w przedmiotowym artykule.

Na wstępie pragniemy zwrócić uwagę, że praca dziennikarza w tak dużej i szanowanej gazecie powinna być w 100% rzetelna, a przede wszystkim powinna pokazywać obiektywną prawdę, której na pewno oczekują czytelnicy. Artykuł Pani Jolanty Pierończyk na pewno obiektywnym nie jest. Co więcej przytoczone w nim wypowiedzi sieją szereg nieprawdziwych informacji i szkalują dobre imię Polskiego Związku Działkowców.

Prawdą jest, że ROD „Nad Potokiem” w Tychach zgodnie z przepisami ustawy o ROD wyodrębnił się ze struktur PZD i założył własne stowarzyszenie. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko ten jeden z 37 ogrodów położonych w Tychach zdecydował się na własne stowarzyszenie. Na marginesie pokazuje to, że większość ROD zaufała PZD i wcale nie zamierza z niego występować. Przede wszystkim ogrody doceniają doświadczenie PZD w prowadzeniu ROD jak i jego silną pozycję w obronie ROD o czym świadczą wydarzenia z ostatnich lat.

Wracając do treści artykułu prawdą jest, że na podstawie obowiązujących wcześniej zasad rozliczania składki członkowskiej, 35 % było przekazywane do wyższych struktur PZD, natomiast pozostała kwota pozostawała do dyspozycji ROD. Nieprawdą jest natomiast twierdzenie, że ROD odprowadzał do PZD 6 tyś. zł. Co roku ROD „Nad Potokiem” odprowadzał ok. 2100 zł składki członkowskiej o czym świadczą dokumenty księgowe. Jest to znaczna różnica do tego co podaje gazeta.

W artykule śmiało zarzuca się, że obecnie PZD podniósł wysokość składek co jest absolutną bzdurą. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z nowym statutem PZD i wewnętrznymi uchwałami, ogrody zyskały samodzielność i swobodę w decydowaniu o wysokości opłat ogrodowych. Natomiast niezależnie od ustalonej wysokości opłaty, ROD odprowadza obecnie 7 gr od m2 działki. Praktycznie jest to ta sama wysokość opłaty co wcześniejsze 35% odprowadzane do PZD od składki 19 gr/m2. Dzisiaj mając na uwadze fakt, że Rodzinne Ogrody Działkowe same najlepiej wiedzą jakie są ich potrzeby, Polski Związek Działkowców dał dowolność ogrodom w decydowaniu o wysokości opłaty ogrodowej, nie podnosząc przy tym wysokości kwoty odprowadzanej do PZD. Szkoda, że Pani redaktor nie przytoczyła tych zasad, a przynajmniej nie spróbowała tej kwestii zweryfikować. Wtedy z pewnością nie przytaczałaby nieprawdziwych informacji, które podaje obecny Zarząd ogrodu „Nad Potokiem”.

Cieszymy się, że nowemu stowarzyszeniu udało się pozyskać dotacje na nowy sprzęt komputerowy. Taką możliwość dała nowa ustawa o ROD, którą z resztą wywalczył PZD wraz działkowcami. Szkoda tylko, że Zarząd ogrodu nie przedstawia informacji ile tak naprawdę zyskał dzięki przynależności do PZD, z której zrezygnował. Taką informację na pewno Pani redaktor otrzymałaby od byłej Pani prezes Anieli Buczek, która od wielu lat była członkiem Prezydium OZ Śląskiego PZD, a zarazem jego skarbnikiem. Na marginesie wyjaśniamy, iż p. Buczek została odwołana z funkcji na podstawie uchwały Krajowej Rady PZD. Jako członek Prezydium głosowała nad przyznawaniem dotacji dla ROD „Nad Potokiem” w Tychach. Tylko w latach 2010 – 2014 ROD „Nad Potokiem” uzyskał dotacje w łącznej wysokości 42.556,36 zł. Dzięki dotacjom PZD, ogród poradził sobie z takimi sprawami jak niwelowanie skutków powodzi w 2010r. i 2011r., remont dachu, budowa sieci energetycznej, modernizacja drenażu, remont wodociągu, budowa ogrodzenia. Szkoda, że tak istotna kwestia jak pomoc PZD dla ROD została w tym artykule pominięta.

Dziwi nas stwierdzenie, że wcześniej w przypadku awarii wodociągu trzeba było czekać na zgodę PZD co do naprawy, a przyznane środki wcale nie musiały pokrywać w pełni wydatków na naprawę. O dziwo zarząd nie zauważa, że wcześniej po uzyskaniu od PZD refundacji na usuniecie awarii (co np. działko się w 2013r. gdzie ROD otrzymał ponad 3 tyś. zł), działkowcy czy ogólnie ROD ponieśli de facto tylko część wydatków, bo resztę zrefundował PZD. Obecnie koszty awarii, które jak wynika z artykułu wyniosły 2500 zł pokrywa w całości ogród, czyli działkowcy. Tak teraz jak i wcześniej nic nie stało na przeszkodzie aby awarie wodociągu usuwać od razu. Z tą różnicą, że wcześniej PZD refundowało wydatki jaki poniósł ROD, obecnie wyłączony ogród nie może już liczyć na taką pomoc.

Na zakończenie należy sprostować rzekome stwierdzenie, że straszono podatkami i opłatami dzierżawy ogrody, które chcą się wyłączyć z PZD. Polski Związek Działkowców zna dokładnie przepisy nowej ustawy, bowiem brał czynny udział przy jej uchwalaniu jako projekt obywatelski i nie jest tajemnicą fakt, że wszystkie stowarzyszenia ogrodowe, nie tylko PZD są z tych podatków zwolnione. Ustawa traktuje wszystkie stowarzyszenia równo. PZD i jego jednostki nigdy w czasie prowadzonych zebrań wyłączeniowych nie rozpowiadały tak nieprawdziwych informacji. Wręcz przeciwnie dokładano wszelkich starań, aby ustawowe obowiązki w kwestii przeprowadzenia zebrania wyłączeniowego były przez Zarządy ROD przeprowadzone zgodnie z przepisami. W ten czas przesyłano do ROD wiele pomocnych informacji jak przeprowadzić to zebranie zgodnie z przepisami, bo taki był nasz obowiązek, który wynikał 
z ustawy.

Wyrażamy nadzieję, że Pani redaktor Jolanta Pierończyk w następnych artykułach dotyczących ogrodów działkowych weźmie pod uwagę także zdanie Polskiego Związku Działkowców, gdyż jak wskazują powyższe argumenty, nowe zarządy wyłączonych ogrodów nie pokazują prawdy ich (byłego już) funkcjonowania w strukturach PZD, a co bardziej nas boli psują jego dobre imię, na które pracują wszystkie zrzeszone w nim ogrody. Być może Pani redaktor zechce napisać artykuł o tym jak dalej funkcjonują ogrody działkowe w PZD do czego serdecznie nakłaniamy i służymy wszelkimi prawdziwymi i obiektywnymi informacjami. 

MM OZ Śląski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio