Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Podkarpacki dba o bezpieczeństwo działkowców i ogrodów - 02.10.2015

W dniu 28 września 2015 r. Prezes OZP i przedstawiciele Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD działającej przy Okręgowym Zarządzie Podkarpackim PZD spotkali się z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Policji młodszym inspektorem Piotrem Kluzem, podinspektorem Krzysztofem Piskorem i aspirantem Moniką Hędrzak. Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców zapoznali Naczelnika Wydziału Prewencji z najczęściej występującymi zagrożeniami na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Przedstawione zostały problemy związane z włamaniami do altan i kradzieżami mienia działkowców, dewastacjami majątku działkowców i PZD, celowymi podpaleniami, zamieszkiwaniu na działkach osób bezdomnych, nadużywających alkoholu i środków odurzających, gromadzeniem się osób młodocianych w celu organizowania grup przestępczych, uprawą roślin niedozwolonych na działkach rodzinnych. Zasygnalizowano także potrzebę ostrzegania działkowców przez funkcjonariuszy Policji podczas organizowanych spotkań o nowych metodach kradzieży i wyłudzania pieniędzy od osób starszych.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji zobowiązali się do opracowania programu prewencyjnego w skali całego województwa, zawierającego sposoby rozwiązania wskazanych przez Komisję ds. Bezpieczeństwa problemów. Program obowiązywał będzie przez okres 3-4 lat z możliwością sukcesywnego przedłużenia. Realizowany będzie przy współpracy jednostek Straży Miejskich i Straży Pożarnej. Program zostanie przesłany do powiatowych komend policji i będzie stanowił dokument obowiązujący dla wszystkich jednostek Policji na terenie województwa podkarpackiego. 

Uczestnicy spotkania podkreślili, iż sprawą najważniejszą jest nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy PZD a Policją. Działkowcy powinni mieć świadomość, iż w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do funkcjonariuszy Policji, nie tylko po wystąpienia zdarzenia wymagającego ich interwencji. 
 
WM
 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio