Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

60. jubileusz ROD „Księżny Młyn” w Łodzi - 01.10.2015

22 września w ROD „Księżny Młyn” w Łodzi odbyły się uroczystości z okazji okrągłej 60. rocznicy założenia ogrodu i Dni Działkowca. Z tej szczególnej okazji zaproszeni zostali działkowcy z najdłuższym stażem. Wśród nich była także działkowczyni, która działkę w ogrodzie uprawia aż od 57 lat. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele OZ w Łodzi: Prezes OZ Izabella Ożegalska, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łodzi i równocześnie członek Krajowej Komisji Reizyjnej Jadwiga Dżewiecka oraz Anna Witych.

Tego szczególnego dnia pamiątkowymi dyplomami zostali wyróżnieni wszyscy długoletni działkowcy. Z kolei Prezes OZ i Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wręczyły Zarządowi ROD pamiątkowe puchary dla ogrodu z okazji jubileuszu.

Działkowcy z ROD „Księżny Młyn” na tę okoliczność opracowali album o historii ogrodu, który został wręczony działkowcom i przybyłym gościom. Podczas uroczystości można było też podziwiać kronikę ogrodu i wystawę zdjęć jego najpiękniejszych działek.

Warto przypomnieć, że ogród „Księżny Młyn” w Łodzi ma już długoletnią tradycję, a jego powstanie datowane jest na 1955 rok. Powstał on z myślą o pracownikach Zakładu Przemysłu Bawełnianego (d.z. Scheiblera), Zakładu Aparatury Elektrycznej "Elester" i Zakładu Chemicznego "Anilana" w Łodzi. Przez minione 60 lat ROD nieustannie był rozbudowywany i modernizowany, a w 1966 roku uzyskał status ogrodu stałego. Do tej pory ogrodem zarządzało 22 prezesów.

Obecnie powierzchnia ROD wynosi 32.10 ha i znajdują się w nim 903 działki. 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio