Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ostatnie wrześniowe szkolenie z pozyskiwania środków z UE dla warszawskich ROD - 01.10.2015

29 września 2015 r. odbyło się ostatnie ze szkoleń z pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej przewidzianych na wrzesień dla warszawskich ROD. Uczestnicy szkolenia z uwagą wysłuchali prelegentki Pani Ilony Turskiej inspektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która przedstawiła zagadnienia dotyczące pozyskiwania przez PZD środków finansowych z programów Unii Europejskiej. Podkreśliła, że jak do tej pory nie został ogłoszony jeszcze żaden konkurs w ramach konkretnego Programu Operacyjnego UE, ale należy się spodziewać, że to niedługo nastąpi, dlatego należy bacznie obserwować stronę www Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Podkreśliła, przy tym, że w większości programów Polski Związek Działkowców mógłby występować jako partner jednostki samorządu terytorialnego, do której jest skierowana większość projektów.

Zgromadzeni byli żywo zainteresowani możliwościami pozyskania środków z UE na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz procedurą temu towarzyszącą, zwłaszcza natury formalno-prawnej, która została szczegółowo omówiona podczas spotkania.

Prowadząca szkolenie informacyjne podkreśliła w swoim materiale, że najwięcej środków finansowych z UE, które mogłyby zostać pozyskane na rzecz ROD dotyczy energii odnawialnej. W przypadku ROD zastosowanie mogłyby mieć projekty dotyczące montażu ekranów fotowoltaicznych, z których następnie dany ROD mógłby czerpać energię elektryczną.

Podsumowując szkolenie uczestnicy uznali, że po ogłoszeniu konkursów przeznaczonych dla ROD powinno się odbyć kolejne szkolenie tym razem już poświęcone konkretnym konkursom ogłoszonym w ramach danego programu unijnego.

AK

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio