Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Fenomen Szlichtyngowej - 29.09.2015

Rodzinny Ogród Działkowy „Jedności Robotniczej” w Szlichtyngowej został utworzony w 1964r. na gruntach należących do Skarbu Państwa. Wydawało się, że ogród najlepsze lata ma już za sobą i w liczącej niewiele ponad 1000 mieszkańców Szlichtyngowej jest niepotrzebny. Od lat 90 ubiegłego wieku ROD „Jednosi Robotniczej” systematycznie pustoszał. Powiększające się połacie nieużytków zarastały dziką roślinnością. Pozostawione altany i elementy ogrodzenia zostały rozkradzione i zdewastowane. Nie było chętnych do pracy w samorządzie ogrodowym.

Jeszcze całkiem niedawno w Okręgowym Zarządzie PZD zastanawiano się nad przyłączeniem ogrodu do ROD Związkowiec w Wschowie lub na oddaniu terenu dla gminy i likwidacji ROD. Panowało przekonanie, iż mimo wielu prób przywrócenia ogrodu do przyzwoitego stanu jest on skazany na porażkę. W roku 2013 ponad połowa ze 144 działek była porzucona, a nieużytki porastały krzewy i duże, ponad 10letnie drzewa.

W roku 2014 po długich poszukiwaniach udało się utworzyć nowy Zarząd, prezesem został Pan Waldemar Rodak. Dzięki staraniom przedstawicieli Okręgowego Zarządu ze Wschowy i Sławy udało się uporządkować dokumentacje i księgowość ogrodu.

Pan Waldemar Rodak, bardzo energicznie przystąpił do pracy, angażując w swoja wizje przywrócenia ogrodu do dawnej świetności władze Miasta na czele z burmistrzem- panią Elżbietą Rahnefeld, miejscowym proboszczem oraz Okręgowym Zarządem PZD w Zielonej Górze.

Na efekty nie trzeba było długo czekać, a są one fenomenalne. W 2015r w ROD „jedności Robotniczej” brak jest wolnych działek, co więcej utworzyła się lista osób oczekujących na działki. Wykarczowano wszystkie chaszcze, założono nowe ogrodzenie, wyremontowano bramy. W przyszłym roku Zarząd ROD przymierza się do doprowadzenia do ogrodu energii elektrycznej i nowego przyłącza wodociągowego. Pytany o tajemnice swojego sukcesu, prezes Rodak odpowiada, że postawił na promocje ogrodu na internetowych stronach urzędu miejskiego i w mediach społecznościowych. Okazało się, że ogród w Szlichtyngowej jest bardzo atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców Miasta ale też dla mieszkańców pobliskiego Głogowa, gdzie o działkę jest bardzo trudno, a ceny za altankę i nasadzenia są dla wielu nie do udźwignięcia. Informacja o wolnych działkach rozeszła się bardzo szybko i w krótkim czasie w ROD „Jedności Robotniczej” pojawili się nowi- chętni do pracy i pełni entuzjazmu działkowcy.

Uwieńczeniem sukcesu były zorganizowane w zeszłą sobotę (26.09.2015r) dni działkowca. To była pierwsza tego typu impreza w od ponad 50lat. Dni Działkowca zorganizowano w miejscowym Domu Kultury z uwagi, iż ogród nie posiada jeszcze odpowiedniej infrastruktury. Odbyła się msz św. w intencji ogrodu działkowców i plonów z działki. Na imprezie gościł Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński oraz przedstawiciele OZ PZD z Wschowy, Pan Henryk Rodak i Sławy, Pan Ryszard Dudkowiak. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych w tym, Pana Cezarego Burzyńskiego- wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Pani Elżbieta Rahnefeld- Burmistrz Szlichtyngowej.

Na imprezie pojawił się około 80 osób, które przy muzyce i w dobrych humorach bawiły się do późnych godzin wieczornych. Najładniej zagospodarowane działki zostały nagrodzone, uhonorowano też najstarszych działkowców, którzy pomimo problemów z jakimi borykał się ogród, nieprzerwanie od 50 lat uprawiają działki.

Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasiński w swoim wystąpieniu, poinformował zgromadzonych, iż Polski Związek Działkowców zabezpieczył prawa działkowcow, uczestnicząc w procedowaniu ustawy o ROD z 2013r, uregulował sprawy związane z rejestracją Statutu oraz, że na ukończeniu są prace nad nowym regulaminem ROD. Gratulował zarządowi i działkowcom niewątpliwego sukcesu jaki osiągnęli. Zaznaczył, że taki historie zdarzają się niezwykle rzadko. Życzył dalszych sukcesów, zadeklarował dalszą pomoc ze strony Polskiego Związku Dziakowców i apelował do przedstawicieli Urzędu Miasta o wsparcie i współprace z ROD.

Na odpowiedz nie trzeba było długo czekać. Pani Burmistrz zadeklarowała, że doprowadzi przyłącze wodne do granic ogrodu.

Działkowcom i zarządowi ROD „Jedności Robotniczej” życzymy podtrzymania dobrej passy i wielu dalszych sukcesów.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio