Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa prezesów ROD w Grudziądzu - 25.09.2015

21 września 2015  roku, w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Tadeusza Kościuszki” w Grudziądzuodbyła się narada szkoleniowa prezesów rodzinnych ogrodów działkowych rejonu Grudziądza.

Licznie przybyłych prezesów z Prezesem Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców p. Piotrem Gadzikowskim, przywitał Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców p. Jerzy von Wiecki.
 
Prezes Okręgu przedstawił zagadnienia, które będą omawiane podczas spotkania, omówił aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców. Gromkimi brawami, przyjęto informację o rejestracji Statutu PZD, uchwalonego podczas krajowego zjazdu delegatów w dniu 2 lipca br. 
 
Na początku ofertę skierowaną do organizacji non profit przedstawili doradcy z Banku Raiffeisen POLBANK. Niezbędne informacje przedstawione zostały w bardzo obrazowy sposób, przy użyciu materiałów audiowizualnych.
 
Kolejnym tematem spotkania było podsumowanie okręgowego oraz krajowego zjazdu delegatów oraz okręgowego i krajowego „Dnia Działkowca”, w których Grudziądzkie ogrody brały czynny udział.
 
Przedstawiono nowe perspektywy i możliwości pozyskiwania środków na inwestycje w ogrodach z funduszy unijnych. Prezes OZ PZD poinformował, że tematowi pozyskiwania środków z funduszy UE będzie poświęcone odrębne szkolenie, które poprowadzą specjaliści w tym temacie. Co do terminu i miejsca, w którym będzie się ono odbywać trwają obecnie rozmowy z Urzędem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a wstępnie ustalonym terminem jest druga połowa października bieżącego roku.
 
W trakcie dyskusji podniesiony został temat braku reakcji ze strony Urzędu Miasta Grudziądza, odnośnie zapewnienia działkowcom, którzy mają swoje działki na terenach należących do Pana Piotra Kulerskiego, konkretnych rozwiązań, o których wcześniej była mowa. Przypomnijmy, że grudziądzki magistrat niejednokrotnie zapewniał, że nie pozwoli by krzywda spotkała działkowców z tych ogrodów. Sprawa dotyczy łącznie 202 rodzin z ROD „Kopernika”, „Zacisze” i „Kolejarz”. Po wielu wystąpieniach podjęto decyzję o skierowaniu apelu do Prezydenta Miasta Grudziądza – p. Roberta Malinowskiego, w którym to przedstawiciele grudziądzkich rod, jednocząc się z działkowcami wyżej wymienionych ogrodów, domagają się podjęcia zdecydowanych kroków ze strony władz miasta, celem pozytywnego załatwienia sprawy. Jednocześnie prezesi grudziądzkich ogrodów uprzedzają, że są gotowi do podjęcia bardziej radykalnych kroków, w tym zorganizowania pikiet i manifestacji.      
 
 
 
Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.