Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca u Leśmiana 2015 - 24.09.2015

Mając na uwadze interes działkowców oraz poszanowanie tradycji Polskiego Związku Działkowców, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Leśmiana w Zamościu zorganizował  dnia 19.09.2015 r uroczysty Dzień Działkowca pod nazwą ‘’ Dzień Działkowca u Leśmiana ‘’. Uroczystość odbyła się w świetlicy Domu Działkowca jak i na terenach zielonych okalających budynek.

 

Zaproszony został Prezydent Miasta Zamościa - Pan Andrzej Wnuk który przybył i uczestniczył w całej uroczystości. Zaproszony został także i z wielką ochotą przybył Dyrektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Zamościa – Pan Andrzej Olborski. Jak zwykle wielką satysfakcję z zaproszenia okazała Pani Janina Dziechciaruk – pełnomocnik OZ PZD w Lublinie na region zamojski i vice-prezes OZ PZD, niestrudzona opiekunka naszych ogrodów.  W imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie przybyła Pani Wiesława Gozdecka-Hałas. Także działkowcy nie zawiedli i wypełnili salę do ostatniego miejsca. Na wstępie „dożynek”, głos zabrał prezes ROD Pan Jan Serafin, który w imieniu zarządu i działkowców serdecznie powitał zaproszonych gości oraz zapoznał zebranych  z aktualną sytuacją w PZD oraz w ROD im. B. Leśmiana. Omówił, dlaczego spotykamy się na tego rodzaju uroczystościach i czym one skutkują. Serdecznie podziękował Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi za finansowe wsparcie ogrodu w 2015 r a mianowicie zlecenie na koszt Urzędu Miasta Zamościa wykonania pogłębienia, udrożnienia rowów melioracyjnych i przepustów na długości ponad 1300 mb. Także miasto Zamość pomogło w modernizacji ulicy dojazdowej do działek która była w fatalnym stanie. Został nawieziony destrukt asfaltowy wraz z gryzem kamiennym, wyrównano nawierzchnię oraz utwardzono ciężkim wałem. Miasto ze swej strony dało materiał a nasz ogród wraz z sąsiednim ogrodem ponieśli koszty w postaci wyrównania ciężkim sprzętem i wałowania. Pomimo tego, że samorządy lokalne mają własne problemy, Prezydent Zamościa czując potrzebę pomocy działkowcom i działając zgodnie z Ustawą z 13.XII. 2013 roku – zrobił bardzo dużo dla naszego ogrodu. Ta wiadomość została nagrodzona owacją na cześć obecnego Prezydenta. Głos zabrała następnie Pani Janina Dziechciaruk. W swojej wypowiedzi nakreśliła aktualną sytuację w związku, zaakcentowała tegoroczny sukces w postaci zarejestrowania Statutu PZD. Omówiła także cele i zadania jakie czekają zarządy ROD w przyszłości. W dalszej części nastąpiło uroczyste odznaczenie 16 działkowców srebrną odznaką ‘’ Zasłużony Działkowiec’’, które to odznaczenie na wniosek ROD przyznał OZ PZD w Lublinie. Byli to najstarsi stażem, zasłużeni w działalności na rzecz ogrodu działkowcy. Dekorując nagrodzonych odznaczeniem, Pani Janina Dziechciaruk serdecznie im podziękowała za dotychczasowy wysiłek i życzyła dużo satysfakcji z działalności ogrodniczej. W roku 2015 przeprowadzono ‘’ Konkurs na Najpiękniejszą Działkę’’. Komisja powołana w tym celu, przez wiele dni prowadziła szczegółową ocenę na podstawie kryteriów opracowanych przez KR PZD. Wybrano 6 najpiękniejszych działek i wg kolejności zajętych miejsc, właścicieli tych działek uhonorowano dyplomami zasługi, książkami o treści ogrodniczej oraz upominkami w postaci sprzętu ogrodniczego. Pozostałe 40 osób które zajęły dalsze miejsca – uhonorowano dyplomami. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk. W swojej wypowiedzi zaakcentował wyraźnie, że zna wagę ogrodnictwa działkowego w kraju, docenia wysiłek działkowców i zarządów ROD w krzewieniu kultury ogrodniczej. Wyraźnie dał do zrozumienia, że jego znajomość w tej sferze nie będzie polegała tylko na wspieraniu słownym ale w miarę posiadanych środków zawsze będzie służył pomocą. Przedstawił także ofertę dla zarządów , żeby zarządy ROD starały się o wsparcie finansowe nie tylko z programów regionalnych ale także bezpośrednio z dotacji unijnych. Dyrektor Wydziału Komunalnego Pan Andrzej Olborski potwierdził wszystko to co mówił Prezydent a ze swej strony obiecał wszelką, możliwą pomoc w tym zakresie. Zapraszał do siebie ze wszelkimi problemami co nurtują zarządy ROD. W dalszej części nastąpiło wręczenie Prezydentowi Zamościa Panu Andrzejowi Wnukowi  ‘’kosza dożynkowego’’, tradycyjnego podsumowania pracy ogrodniczej na działkach a także elementu którym jest uhonorowanie gospodarza grodu zamojskiego w jego działaniach na rzecz naszego ROD-u.  Wręczenia dokonali Pani Janina Dziechciaruk, Pani Danuta Szewczuk – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD, Jan Serafin oraz członkowie zarządu. W imieniu OZ PZD w Lublinie głos zabrała Pani Wiesława Gądecka, dziękując w imieniu Pana Prezesa Stanisława Chodaka za zaproszenie na tą uroczystość. Podkreśliła wagę takich spotkań działkowców do integracji ze związkiem, pogratulowała wyróżnionym działkowcom oraz życzyła zarządowi ROD dalszej owocnej pracy. Na tym część oficjalna uroczystości zakończyła się, prezes Jan Serafin podziękował wszystkim zaproszonym gościom życząc dalszych sukcesów we współpracy na rzecz ogrodnictwa działkowego. Następnie goście i działkowcy zostali poczęstowani tradycyjnym, wiejskim bigosem, ciastem i napojami chłodzącymi. Należy nadmienić, że w zaproszeniach dla działkowców zaznaczono, że każdy jest zaproszony z tzw. ‘’ własnym koszykiem ‘’ co zostało skrzętnie natychmiast wykorzystane przez działkowców którzy zaczęli zastawiać stoły swoimi produktami. Przy wspaniałej muzyce, wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.

Prezes Zarządu ROD im. B. Leśmiana

Jan Serafin

 

Galeria

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio