Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wniosek Prezydium Okręgu Mazowieckiego PZD do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie włączenia warszawskich ROD do dokumentów aplikacyjnych dotyczących konkursu „Zielona Stolica Europy 2018” - 24.09.2015


Wniosek Prezydium Okręgu Mazowieckiego PZD

do Prezydenta m. st. Warszawy

w sprawie włączenia warszawskich ROD do dokumentów aplikacyjnych 

dotyczących konkursu „Zielona Stolica Europy 2018”

 

Propozycja zgłoszenia Warszawy do konkursu o prestiżowy tytuł Zielonej Stolicy Europy to pozytywna inicjatywa, która jest efektem wielu  pozytywnych zmian, które przeobrażają oblicze stolicy. Ten zaszczytny tytuł byłby nie tylko zwieńczeniem wielu korzystnych inwestycji, które miasto realizuje na rzecz środowiska, infrastruktury, transportu, poprawy życia mieszkańców i ogólnej estetyki miasta, ale także podniesieniem rangi miasta na arenie europejskiej i zachętą do dalszej pracy.

Miejskie metamorfozy, które obserwujemy to zasługa nie tylko władz miasta, ale i samych mieszkańców, którzy wykazują się ogromnym zaangażowaniem i innowacyjnością, które są niezbędne, by sprostać wyzwaniom współczesnej aglomeracji miejskiej. Zieleń to najbardziej akcentowany walor każdego z miast walczących o miano Zielonego Miasta Europy. Na tym tle polska stolica ma się czym pochwalić.

Miejskie tereny zielone stanowią w sumie ok. 14% powierzchni miasta, z czego ponad 3% zajmują ROD. Warto uzmysłowić sobie, że w obrębie Warszawy użytkowanych jest blisko 30 tysięcy działek. Przyjmując, że na każdej działce w ROD uprawianych jest średnio 5 drzew, otrzymujemy w sumie około 150 tysięcy drzew dla stolicy! To swoisty skarb, który może stać się głównym atutem w walce o zaszczytne miano „Zielonej Stolicy Europy”.

Tereny ogrodów działkowych mogą stać się prawdziwym asem w rękawie Warszawy. Trudno bowiem znaleźć w Europie poza Berlinem drugie miasto, które pełniąc zarazem rolę stolicy i centralnego ośrodka politycznego i kulturalnego, posiada połacie zielonych terenów, które nie tylko są ozdobą miasta, ale przede wszystkim służą tej społeczności na wielu polach. Rodzinne ogrody działkowe pełnią różnorodne funkcje m.in. rekreacyjną (miejsce odpoczynku), społeczną (miejsce spotkań oraz nawiązywania i utrzymywania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych), edukacyjną (obszar poznawania roślin i zwierząt oraz ogrodnictwa i sadownictwa), ekonomiczną (wartość uzyskanych plonów oraz wypoczynek bez kosztownych wyjazdów), a także estetyczną (możliwość realizacji potrzeb związanych z pięknem krajobrazu). Ponadto odgrywają inne ważne role, np. ekologiczną (ochrona bioróżnorodności w dużych aglomeracjach oraz wpływ na mikroklimat) oraz izolacyjną (obszary te niejednokrotnie stanowiącą bariery pomiędzy dużymi osiedlami). Ogrody to zielone wyspy w aglomeracjach miejskich, które tworzą przyjazną przestrzeń do życia i dobrze wpływają na miejski klimat, a więc są to wartości o charakterze ponadnarodowym i nie do oszacowania ze względu na ich prozdrowotne i wypoczynkowe walory. Stołeczne ogrody  to prawdziwa perła na skalę europejską i światową. Choć ogrody działkowe stają się coraz większym pragnieniem wielu europejskich miast, to zbudowanie tak ogromnej ogrodowej infrastruktury i zintegrowanie wokół tej idei ludzi, często wykracza poza fizyczne możliwości miast.

Dlatego pokazanie ogromnej wartości warszawskich ROD w konkursie jest szansą dla Warszawy na wyróżnienie się z tłumu i zaprezentowanie niepowtarzalnej, unikatowej wartości przyrodniczej, której nie da się tak po prostu stworzyć w ramach przygotowań do konkursu. To bezcenne dobro narodowe, które może stać się prawdziwą wizytówką ubiegającej się o tytuł Europejskiej Stolicy – Warszawy. Tworzenie własnych oaz zieleni to zjawisko globalne. Warszawa tworzyć nie musi – wystarczy, że pokaże cały swój zielony potencjał, nie tylko liczony prze hektary lasów i parków, ale także hektary ogrodów działkowych, które w tym mieście funkcjonują od wielu lat. To także m.in. dzięki ogrodom działkowym Warszawa z roku na rok staje się miejscem przyjemnym i przyjaznym, w którym warszawiacy dobrze się czują. Ponadto to dzięki ogrodom działkowym miasto, w którym jest jeden z najgorszych wskaźników stężeń smogu w skali europejskiej, ma naturalną fabrykę tlenu i swego rodzaju klin napowietrzający. Istnienie ogrodów działkowych służy m.in. przeciwdziałaniu i niwelowaniu niekorzystnego zjawiska zanieczyszczenia powietrza oraz związanych z tym negatywnych skutków. Zieleń ogrodów wpływa na obniżanie temperatury powietrza latem, w czasie upałów, ale też na oczyszczanie go z zanieczyszczeń -  spalin i wielu metali ciężkich. To źródło zdrowia i życia, ale i piękny element historii stolicy.

Wskazanie i wykorzystanie jako atutu walorów istnienia miejskich ROD, z całą pewnością może przyczynić się do zwiększenia szans Warszawy na zwycięstwo w konkursie o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Dlatego ze swojej strony chcielibyśmy włączyć się w przygotowania do tego konkursu i rekomendować warszawskie ogrody działkowe.

Zwracamy się do Pani Prezydent o włączenie  warszawskich ROD, jako elementu, który znacząco podnosi ekologiczną atrakcyjność aglomeracji stolicy, do dokumentów aplikacyjnych w tym prestiżowym europejskim konkursie, by Warszawa w 2018r. miała szanse stać się jego laureatem.

 

 

Prezydium Okręgu Mazowieckiego

Polskiego Związku Działkowców


SKAN PISMA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio