Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Wojewody Lubuskiego do władz samorządowych o pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje w ROD - 23.09.2015

 

Gorzów Wlkp., 15 września 2015 roku

 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

 

Polski Związek Działkowców skierował do mnie apel o współpracę w sprawie przyszłości rodzinnych ogródków działkowych. Chciałabym się przyłączyć do apelu PZD i zwrócić się do Państwa z prośbą o współpracę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów trapiących „naszych" działkowiczów.

Wierzę, że ogrody doskonale służą mieszkańcom. Chciałabym, by posiadacze ogrodów czuli się stabilnie, znając ich przyszłe losy. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rzeczową współpracę ze Związkiem, w szczególności przy opracowywaniu koncepcji rozwoju miast oraz tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak wskazał w swoim apelu Związek ogrody pełnią również rolę parków i miejsc spacerowych dla mieszkańców okolicznych osiedli. Są także ogrody o szerszej ofercie dla mieszkańców - wczasy dla seniorów, zielone szkoły. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem. Niestety, ani w ogrodach, ani w całym Związku nie ma wystarczających środków finansowych. Ogrody wymagają dofinansowania, aby przystosować je do pełnienia nowych funkcji. Dlatego również zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę w tym zakresie. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwia dofinansowanie inwestycji w ogrodach przez gminy, a także umożliwia gminom otrzymywanie wsparcia na te cele od Skarbu Państwa, dlatego proszę o przychylność i uwzględnianie w swych budżetach środków na rozwój ogrodów.

Środki europejskie, które byłyby znaczącym wsparciem dla wszystkich działkowców są w „zasięgu ręki", natomiast wymagają sporządzenia licznych dokumentów z odpowiednim ich przygotowaniem merytorycznym i formalnym. Stąd też prośbę swą kieruję również do pracowników samorządowych, którzy swoją wiedzą mogliby wspierać seniorów w ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Cel szczytny, odbiorcy zasługujący na wsparcie, a efekt korzystny dla nas wszystkich.

Raz jeszcze apeluję do Państwa, Drodzy Samorządowcy, o wsparcie wyżej wskazanych działań, które z pewnością przyniosą korzystne efekty dla wszystkich mieszkańców aglomeracji miejskich.

Wojewoda Lubuski

Katarzyna Osos

 

SKAN PISMA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio