Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 22.09.2015

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 22 września 2015 roku odbyła w Warszawie, drugie w obecnej kadencji, planowane posiedzenie w pełnym składzie. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

 • omówiła zadania pionu rewizyjnego w świetle Programu Związku uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD,
 • zgodnie z § 140 pkt.2 Statutu PZD uchwaliła nowy Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD,
 • uchwaliła Plan Pracy na 2016 rok,
 • zatwierdziła Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD za 2015 rok,
 • zatwierdziła Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych PZD na 2016 rok,
 • w powyższych tematach podjęła zgodnie z posiadanymi kompetencjami swoje Uchwały,
 • przyjęła tematykę narady z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD, którą planuje odbyć w listopadzie 2015 roku,
 • wstępnie odniosła się do sprawozdań z działalności Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w okresie poprzedniej kadencji i uznała, że w obecnej kadencji będzie wymagała przesyłania do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD pełnych sprawozdań z działalności w każdym mijającym roku,
 • ustaliła plan kontroli Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do końca 2015 roku,
 • przyjęła informację Przewodniczącej o przeprowadzonym w dniu 21 września 2015 roku szkoleniu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie,
 • omówiła sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski


Warszawa, dnia 22.09.2015 roku

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio