Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca w Okręgu Łódzkim - 21.09.2015

12 września 2015 roku odbyły się Okręgowe Dni Działkowca - Łódź 2015. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zorganizowano  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Odrodzenie” w Łodzi, gdyż w tym dniu obchodził on swoje 70-lecie istnienia. 

To uroczyste świętowanie rozpoczęła Pani Prezes Izabela Ożegalska witając działkowców i działaczy, członków PZD oraz przybyłych gości,  wśród nich między innymi Posła na Sejm RP Dariusza Jońskiego oraz Prezydenta Miasta Kutna Pana  Zbigniewa Burzyńskiego. Odczytała list skierowany przez nie mogącą osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu Wojewodę Łódzką Panią Jolantę Chełmińską.

Prezes Izabela Ożegalska w swoim  wystąpieniu  podkreśliła najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku. Przypomniała również, że dzięki determinacji i zaangażowaniu działkowców zostały uchwalone dwie ustawy. Nie zabrakło także podsumowania przeprowadzonych kampanii sprawozdawczo-wyborczych, począwszy od wyborów organów ROD przez wybory przeprowadzone na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD aż po Zjazd Krajowy. Z nieukrywaną radością Pani Prezes poinformowała obecnych, że w dniu 09 września br. został zarejestrowany statut PZD. Wiadomość ta spotkała się z gromkimi brawami uczestników obchodów.

W dalszej części uroczystości Pani Prezes w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podziękowała kilkunastu zasłużonym Prezesom ROD, tym którzy po kilku a często po kilkunastu latach przestali pełnić te funkcje ale mają wyjątkowe zasługi dla swoich ogrodów i Związku,  jednocześnie przekazując pamiątkowy upominek.

Prezydent Miasta Kutna p. Zbigniew Burzyński podczas tego święta został uhonorowany odznaką „Za Zasługi dla PZD” .

W związku z rozstrzygnięciem konkursów :

  • „Różnorodność upraw i nasadzeń na działce”
  • „Ogród Działkowy przyjazny dla środowiska”

Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD przyznało nagrody dla Ogrodów i działkowców.

Przedstawicielom Rodzinnych Ogrodów Działkowych - „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach i „Konwalia” w Mokrej Prawej  wręczono nagrody specjalne - pieniężne w wysokości 2.000 zł. dla każdego z ogrodów oraz dyplomy i wydawnictwa związkowe na wzbogacenie zbiorów bibliotek ogrodowych.

W konkursie pn. „Różnorodność upraw i nasadzeń na działce” użytkowniczka  zwycięskiej działki rodzinnej nr 84 w ROD „Budowlani” w Piwkach k/Kutna - Pani Halina Marciszewska otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 1.500 zł.

Posiadaczom trzech wyróżnionych działek, wręczono dyplomy i nagrody pieniężne po 500 złotych.

Do wyróżnionych należały:

  • działka rodzinna nr 85  Pani Teresy Zielińskiej-Dawidziuk w ROD im. Kopernika w Skierniewicach,
  • działka rodzinna nr 26 Państwa Teresy i Grzegorza Jędrzejewskich w ROD „Relaks I” w Koluszkach
  • działka rodzinna nr 60 Państwa Idy i Kazimierza Stelmaszczyków w ROD „Pigwa” w Łodzi

Pozostałym uczestnikom konkursu przekazano dyplomy oraz ciekawe i różnorodne wydawnictwa związkowe z dziedziny ogrodnictwa.

Upominki trafiły na ręce:

  • Państwa Ksawery i Jana Guzek z działki nr 26 w ROD „Kolejarz” 
    w Kutnie,
  • Pani Katarzyny Potocznej z działki nr 165 w  ROD „Konwalia”  w Mokrej Prawej,
  • Pani Janiny  Kożuchowskiej  z działki  nr 66 w ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi.

Na uroczystość tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca przybyło ponad 100 osób reprezentujących ROD-y z całego województwa łódzkiego.Uroczystość ta stała się miejscem do wymiany doświadczeń, jak również podzielenia się pomysłami  i przemyśleniami dotyczącymi Ogrodów. 

Obchody zakończyły się występem zespołu folklorystycznego „ Ustronie” ze Skierniewic oraz wspólnym biesiadowaniem zgromadzonych gości.  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio