Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Radny Województwa Dolnośląskiego Marek Dyduch spotkał się z przedstawicielami OZ Sudeckiego - 21.09.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje środkami unijnymi na realizację programów z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. Aby poznać drogę i możliwości udziału ROD w projektach z tego zakresu, Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD zainicjował spotkanie z radnym Województwa Dolnośląskiego – Markiem Dyduchem. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie OZS PZD, w którym również uczestniczył Wiceprezes i Sekretarz OZS PZD.

Radny – Marek Dyduch poinformował o aktualnych możliwościach realizowania ze środków unijnych programów z zakresu edukacji ekologicznej, infrastruktury ekologicznej i ochrony środowiska W tych programach widzi miejsce dla Rodzinnych Ogrodów działkowych, na terenie których może być realizowany projekt edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym, np. program edukacyjny „Od wiosny do jesieni na działkach” lub „ Siejemy, pielęgnujemy i zbieramy od wiosny do jesieni”.

Poza tym projektem istnieje też możliwość włączenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych do projektu z zakresu parków krajobrazowych np. program edukacyjny o bioróżnorodności w ogrodzie działkowym.

Niewątpliwie spotkanie to pozwoliło rozpoznać możliwości udziału ROD w projektach w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii i OZS PZD podejmie działania, aby włączyć Ogrody w odpowiednie projekty.

Radny - Marek Dyduch zadeklarował wsparcie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w przedstawieniu wojewódzkim organom samorządowym swojego programu działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych i krajowych.

 

MK

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio