Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienia w sprawie bezczynności Prezydenta m. st. Warszawy - 18.09.2015

OM PZD informuje, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 9 września br. wydało postanowienia w związku ze złożonymi zażaleniami na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy odnośnie nie wydania w terminie decyzji stwierdzającej prawo użytkowania nieruchomości na podstawie wniosku dotyczącego działek ewidencyjnych na terenie ROD „Kinowa” oraz ROD „Rakowiec” w Warszawie.

W obu przypadkach, po rozpoznaniu wniosku OZM PZD, SKO wydało postanowienie o zobowiązaniu Prezydenta m.st. Warszawy do podjęcia czynności w formie  prawem przewidzianej, w przedmiotowych sprawach, w terminie do 31 października 2015r.

W uzasadnieniach postanowień, w obu przypadkach SKO jednoznacznie wykazało, iż zażalenia są zasadne, gdyż art. 35§2 kpa przewiduje miesięczny termin do załatwienia sprawy, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej wskazuje maksymalny dwu miesięczny termin. Ponadto, zgodnie z art. 36 kpa o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w wymienionych terminach, organ powinien powiadomić stronę, wyjaśniając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązku tego jednak organ, czyli Prezydent m.st. Warszawy, nie dopełnił, co stanowi naruszenie art. 36 kpa i wciąż ponad 160 wniosków złożonych przez OZM PZD pozostaje bez rozpatrzenia i bez informacji o trybie, czy stanie rozpatrywanych spraw.

oma

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio