Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Fundusze unijne na rozwój ROD – kolejne szkolenie dla warszawskich ogrodów - 18.09.2015

17 września br. w ośrodku szkoleniowym OM PZD w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla warszawskich ROD w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE. Zajęcia dla działkowców poprowadził dr Grzegorz Maśloch z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie Funduszy Unijnych.

DSCN6690

Na wstępie uczestnicy szkolenia poznali genezę powstania funduszy przyznawanych przez Unię Europejską oraz charakterystykę i specyfikę ich przyznawania w różnych krajach europejskich. Dr Grzegorz Maśloch omówił również ogólne zasady przyznawania środków. Zaznaczył między innymi, że podmiot starający się o przyznanie środków musi posiadać wkład własny w wysokości 20% całości inwestycji, a także podkreślił ogólną zasadę przyznawania funduszy, zgodnie z którą mogą one jedynie uzupełniać finanse danej jednostki, ale nie mogą ich zastępować.

W dalszej części zajęć działkowcy dowiedzieli się, iż o dotacje ze środków unijnych mogą ubiegać się konkretne jednostki i podmioty. Są to: firmy, instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz grupy wolontariuszy. Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych na lata 2014-2020. Na terenie Mazowsza za realizację programów unijnych odpowiada Zarząd Województwa Mazowieckiego, który jest instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na Mazowszu. Natomiast za wdrażanie programów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W trakcie szkolenia dr Maśloch przedstawił również informacje na temat ogólnych celów wykorzystania funduszy unijnych na Mazowszu, wg wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z nim największa ilość środków będzie kierowana na projekty związane z innowacyjnością gospodarki, efektywnością energetyczną, aktywnością zawodową społeczeństwa oraz rozwój infrastruktury. Większość projektów wpisanych jest  w wiodący pod względem wielkości środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W drugiej części szkolenia dr Grzegorz Maśloch przedstawił i omówił obszary, które uzyskają dofinansowanie na Mazowszu. Najwięcej środków będzie przeznaczonych na rozwój transportu, gospodarkę niskoemisyjną, działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

Według dr Grzegorza Maślocha funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych najlepiej wpisuje się w projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, która w ogrodach może objawiać się np. instalowaniem urządzeń umożliwiających pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Pamiętać jednak należy o tym, iż zgodnie z wytycznymi unijnymi zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym minimalna wartość dotacji to 625 tys. zł.

Ponadto wszystkie etapy przyznawania dotacji są poddawane kontroli, podobnie dzieje się po zakończeniu całej procedury. Nawet po zrealizowaniu inwestycji przy pomocy środków unijnych beneficjent ma obowiązek w ciagu 5 lat utrzymać trwałość realizowanego projektu (np. elementu infrastruktury), ponieważ jeśli po tym czasie kontrola wykaże uchybienia w tym zakresie, będzie trzeba zwrócić przyznane środki.

Na zakończenie spotkania działkowcy zapoznali się ze wszystkimi etapami starania się o dotacje i realizacji inwestycji, zasadami sprawozdawczości i rozliczania projektu oraz zabezpieczania inwestycji, które zakładają, że zarząd instytucji lub stowarzyszenia zobowiązany jest do wzięcia odpowiedzialności finansowej (poręczenia) za całość planowanego przez ROD przedsięwzięcia. Zanim jednak zaczniemy korzystać z programu musimy sprawdzić czy nasz projekt wpisuje się w cele rozwoju województwa mazowieckiego i w 1 z 10 obszarów dofinansowania. Następnie należy wnioskować o udział w odpowiednim konkursie i spełnić wszystkie (bardzo szczegółowe) jego warunki.

Wiele pytań i wątpliwości  działkowców dotyczyło projektów jakie mogą być dofinasowane w ROD. Dyskutowano głównie o pomysłach na finansowanie instalacji baterii słonecznych w ROD lub organizowaniu w ogrodach ośrodków i urządzeń służących  wypoczynkowi i rekreacji seniorów. Na wszystkie pytania starał się udzielić odpowiedzi prowadzący zajęcia dr Grzegorz Maśloch, a także kierownik biura OM PZD Anna Kubuj.

Informacje dotyczące szczegółów Regionalnego Programu Operacyjnego i możliwości wspierania przez niego projektów można znaleźć na stronie internetowej: www.mazovia.eu

oma

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio